Vonnis

UWV probleem analyse en plan van aanpak door op in Officieel Stuk

Dat was even schrikken tijdens de vergadering met mijn eigen manager Jeroen, de nieuwe manager ICT en de nieuwe manager P&O. De bedrijfsarts had een probleemanalyse gemaakt en ik kon mijn tranen niet bedwingen toen ik het las. Wel een fijn gesprek, fijne mensen. Wanneer je zulk goed werk blijft doen, of het TriviumLindenhof heet of nu Enver, ben je ook een goed mens. Alle hufters zijn al lang wegbezuinigd.

Hieronder de belangrijkste punten uit de UWV Probleemanalyse en Plan Van Aanpak. Ik heb mijn eigen vonnis ondertekend.

Probleemanalyse

Functie werknemer: ICT medewerker A
Omschrijving werkzaamheden: ICT problemen oplossen, programmeren
Kenmerkende functiebelasting: psychosociale belasting, tijdsdruk, concentratie, stress hantering
Vast rooster: 32 uur, 4 dagen per week
Reden van verzuim: niet werkgerelateerd
Toelichting: uitgevallen wegens een combinatie van diverse medische klachten
Het medisch beeld is complex, onder behandeling van diverse behandelaren
Er is sprake van langzame achteruitgang
Prognose: ongunstig
Persoonlijk en sociaal functioneren: kan slecht onthouden, kan niet veel informatie tegelijk verwerken, stress- en conflicthantering, werkstress, werkdruk, kan geen nieuwe dingen bijleren, geen probleemoplossend vermogen. Kan geen structuur in gesprek geven, moet om paar minuten zichzelf vermanen om weer structuur te brengen in het gesprek. Je moet hem steeds bij de les terugbrengen. Na 20 minuten geen concentratie meer.
Dynamische handelingen: spasme in alle ledematen. Loopgang is wankel. Kan schrijven maar bijna onleesbaar. Traplopen, klimmen, klauteren, op hoogte werken.
Prognose: ongunstig
Door welke aspecten kan de werknemer zijn werk niet doen? Complex medisch beeld met serieuze beperkingen in het cognitief functioneren
Welke mogelijkheden om te werken heeft de werknemer nog wel? Geen. Hij is niet in staat om te werken.
Welke informatie is verder nog relevant? Hij staat onder medische behandeling. Een verbetering in de toekomst is niet te verwachten.
Wat is uw conclusie? Nu geen benutbare mogelijkheden, de toekomst is nog onduidelijk.
Wat is het einddoel van de re-integratie, waarop het Plan van Aanpak gericht moet worden? Anders: Vanwege de complexe aandoening en de progressie is het zeer twijfelachtig dat hij op termijn nog duurzaam belastbaar is.
Advies: Hij is momenteel volledig arbeidsongeschikt. Behandeling is gaande, maar er is twijfel over verbetering in de toekomst. De prognose voor terugkeer in werk lijkt somber. Advies is tzt. medische info op te vragen bij de behandelaar ter inschatting van de prognose en afhankelijk daarvan zelfs de mogelijkheid voor een vervroegde IVA te overwegen.
Is de werknemer het eens met dit advies? Ja

Plan van Aanpak

Geef de visie van de werknemer over de functie, de arbeidsmogelijkheden en de kwaliteit van de arbeidsverhouding: Arbeidsmogelijkheden en kwaliteit van de arbeid kan ik niet meer garanderen. De arbeidsverhoudingen zijn prima.
Geef de visie van de werkgever over de werknemer, de functie, de arbeidsmogelijkheden: waren tot de uitval prima, maar er zijn door progressieve achteruitgang weinig mogelijkheden.
Wat is het einddoel van de re-integratie: Anders, zie advies ARBO dienst
Arbeidsverhoudingen - activiteit: contact onderhouden door leidinggevende, 1x per 6 weken
Sociaal medische zaken - activiteit: contact ARBO dienst & arts
Te laat opstellen PvA, reden: fusie moeilijkheden en complexe medische historie
Handtekening: PWDK