De Tijd

Een Logaritmische Tijdlijn van het Universum door op in Onderwijs

Een logaritmische tijdlijn van het universum

# tien miljard jaar geleden (astronomisch)
# een miljard jaar geleden (geologisch)
# 100 miljoen jaar geleden (biologisch)
# tien miljoen jaar geleden (primatologisch)
# een miljoen jaar geleden (paleontologisch)
# 100 duizend jaar geleden (antropologisch)
# tienduizend jaar geleden (archeologisch)
# duizend jaar geleden (historisch)
# honderd jaar geleden (cultureel)
# tien jaar geleden (persoonlijk)
# een jaar geleden (tiranniek)
# een tiende jaar geleden (demagogisch)

Heinz von Foerster deed er zo een rond 1930, om te testen hoe gelijkmatig grote historische gebeurtenissen deze zouden vullen (niet erg gelijkmatig). En Nigel Calder maakte in 1983 een mooie prozaversie van 100 pagina's genaamd "Tijdschaal: een atlas van de 4e dimensie". Het kiezen van een 'NU'-punt is problematisch (het blijft veranderen!) Maar ik heb voor het gemak 11 september 2001 gekozen. Het is nauwkeurig verdeeld in 1015 lijnen die de oerknal bestrijken (NU minus 10^10,14 jaar) tot 11 september 2001 (NU minus 10^0,00, oftewel één jaar).

10.137 = 13.700.000.000 jaar voor Christus = Big Bang
10.13: release van Cosmic Microwave Background
10.12: eerste sterrenstelsels, van ijzervrije sterren
10.11: quasars met (onverwacht) ijzer, koolmonoxide
10.10 = 12.500.000.000 jaar voor Christus: rode sterrenstelsels stoppen met het vormen van sterren
10.09: grote sterren exploderen na het samensmelten van H in He-C-O-Mg-Si-S-Fe
10.08
10.07: kleine sterren consumeren H-He en laten C-O achter als witte dwergen
10.06
10.05: dagelijkse gammaflitsen steriliseren grote gebieden?
10.04: (~3 per melkwegstelsel per miljard jaar: citeer)
10.03: quasars talrijk
10.02: Melkweg legt klein sterrenstelsel vast met retrograde clusters
10.01: heelal een achtste huidige grootte?
10.00 = 10.000.000.000 jaar v.Chr.
9.99: interstellair gas geleidelijk opgenomen door sterren
9.98: (gas -> stof -> gruis -> klonten)
9,97
9,96 = 9.000.000.000.000 jaar voor Christus
9,95
9,94
9.93: Melkweg draait 5 keer per miljard jaar
9,92
9,91 = 8.000.000.000 jaar voor Christus
9.90
9.89: stervorming in elliptische sterrenstelsels stopt meestal
9.88
9.87
9.86: clustering van sterrenstelsels zwakker dan vandaag
9,85 = 7.000.000.000 jaar voor Christus
9.84
9.83: uitdijend heelal is 1/4 huidige grootte
9.82
9.81
9.80: stervorming in spiraalstelsels vertraagt ​​(~1 per millennium)
9,79
9,78 = 6.000.000.000 jaar voor Christus
9,77
9,76: meerdere supernova's per eeuw in de Melkweg
9,75
9,74
9.73: interstellair gas van lokale supernova's begint te condenseren
9,72: H-C-O-etc vormen water en eenvoudige organische verbindingen
9.71: impulsmoment produceert koele?, draaiende, afgeplatte schijf
9,70 = 5.000.000.000.000 jaar voor Christus
9.69: geboorte van Sun (30% koeler dan vandaag: cite)
9.68: condenserend interstellair silicium en metalen vormen planetesimalen
9.67: meteoriet met paars zout; Mars meteoriet
9.66: Aarde condenseert koud maar wordt verwarmd door isotopen; Fe zinkt
9.65: Maan gecreëerd door catastrofale blikinslag
9.64: wereldwijde oceaan; 1e zirkoonkristallen op aarde
9.63: opwelling Si en Al beginnen eilandcontinenten te vormen
9.62: ijzerrijke oersoep bereikt modern zoutgehalte (Gaia/leven?)
9,61 = 4.000.000.000 jaar voor Christus: heelal is half zo groot
9.60: enorme meteorietstorm eindigt; linkshandige serine?
9.59: wijdverbreid vulkanisme geeft H2, N2, CO2, CO, SO2, HCl
9.58: Isua grafiet uit het leven?; Kern van de aarde 3x zo heet als nu
9.57: ultraviolet remt het leven door gebonden stikstof vrij te maken
9.56: RNA-wereld? ; anaëroob leven bij hydrothermale bronnen?
9.55: stromatolieten van blauwgroene algen druppelen O2 in de lucht
9.54: vroege zuurstof precipiteert gestreepte ijzerformaties
9.53: gigantische meteorietinslag
9.52: diamanten gemaakt in Zuid-Afrika
9.51: vroegste olie; maand slechts 20 dagen lang?
9.50: kort genoom met frequente mutaties
9.49: Si-Al eiland-continenten vormen Gondwana
9,48 = 3.000.000.000 jaar voor Christus
9.47: Antarctische geologie gevormd
9.46: Maan en Mercurius koelen af ​​tot geologische inactiviteit
9.45
9.44: broeikasgassen verwarmen de aarde tot de huidige temperatuur
9.43: CO2 in oceanen begint kalksteen te vormen
9.42: Kern van de aarde twee keer zo heet als nu (snellere drift)
9.41: mogelijke bacteriën op het land
9.40: 1e op zuurstof gebaseerde stofwisseling
9.39: eilandcontinenten uit N Amer (Laurentia)
9.38
9.37: goudafzettingen hopen zich op in stroombeddingen in Zuid-Afrika
9.36: overvloedige stromatolieten
9.35: geoxideerd ijzer 'rode bedden'
9.34: wijdverbreide ijstijd (gevolgd door 1,5 miljard jaar warme periode)
9.33
9.32: spontane uraniummeltdown in w Afrika
9.31: Wopmay-gebergte in Noord-Canada (al lang geërodeerd)
9.30 = 2.000.000.000 jaar voor Christus: eukaryoten met mitochondriën
9.29: atmosfeer bereikt eindelijk 1% zuurstof
9.28: ozonlaag blokkeert destructief ultraviolet
9.27: gefossiliseerde bacteriën in vuursteenhoornkiezel nabij Lake Superior
9.26: continenten convergeren als Colombia?
9.25: meteorieten leveren nikkel, platina, chroom?
9.24
9.23
9.22: continenten beginnen opnieuw te convergeren als Rhodinia
9.21: seksuele voortplanting
9.20
9.19
9.18 = 1.500.000.000 jaar voor Christus: Siberië breekt van w N Amer?
9.17: trilhaartjes?
9.16: eukaryote fossielen (voornamelijk acritarchen)
9.15: 1e meercellige experimenten
9.14
9.13: korstmossen op het land
9.12
9.11
9.10 = 1.250.000.000 jaar v.Chr.
9.09: celspecialisatie
9.08
9.07: geleidelijke afkoeling doordat korstmossen CO2 opnemen?
9.06
9.05: Gondwana (SAmer, Afrika) botst met Laurentia (N Amer)
9.04: divergentie van dieren, planten en schimmels
9.03: 1e coelenteraat zenuwstelsel?
9.02: O2 neemt toe nadat oppervlaktegesteenten verzadiging hebben bereikt
9.01: 1e wormsporen?
9,00 = 1.000.000.000 jaar voor Christus
8.99: continenten komen uit de oceaan?
8.98: ijstijd?
8.97: CHOANOFLAGELLATE-ALS MENSELIJKE VOORouder
8,96 = 900.000.000 jaar voor Christus
8.95: adaptieve straling van acritarchen
8.94: start van 250 miljoen jaar wereldwijde ijstijd
8.93: mtn-bouw in Afrika (Zambia) en Azië (Baikalmeer)
8.92: zeewier (meercellige algen) in nw Canada
8,91 = 800.000.000 jaar v.Chr.: SPONSACHTIGE MENSELIJKE VOORouder
8.90: vaasvormige protozoën in Grand Canyon
8.89: placozoën; ijstijd?
8.88: Iapetus Ocean in kloof tussen Laurentia en Gondwana
8.87: zuurstofopbouw ondersteunt complexere levensvormen met meerdere cellen
8.86: ctenophores met zenuwstelsel
8,85 = 700.000.000 jaar voor Christus
8.84: landplanten
8.83: KWAL-ALS MENSELIJKE VOORouder
8.82: zwemmen gewervelde dieren afwijken van kruipende inver'tes?
8.81: PLATWORM-ALS MENSELIJKE VOORouder
8.80: acritarchen lijden massale achteruitgang
8.79: vroegste bilaterale symmetrie in wormsporen
8,78 = 600.000.000 jaar voor Christus: Sneeuwbal Aarde?
8.77: sponzen, platwormen; WORM-ALS MENSELIJKE VOORouder
8.76: Vendiaanse of Ediacardiaanse diversiteit; stekelhuidigen
8.75: aaseters en carnivoren; het meeste land is woestijn
8.74: kleine schelpen (Tommotion) ; ZEEQUIRT-ALS MENSELIJKE VOORouder
8.73: Cambrische explosie van levensvormen; trilobieten
8.72: LAMPREY-ALS MENSELIJKE VOORouder
8.71: planten met sporen; zeester; slakken; schaaldieren; vis?
8.70 = 500.000.000 BC: Ordovicium periode brede ijstijd
8.69: enorme meteorietstorm
8.68: landplanten; gigantische vleesetende zeeschorpioenen
8.67: zee-egels; degenkrabben; haaien divergeren
8.66: uitsterven; zeespiegelstijging, wijdverbreide overstroming
8.65: Silurische periode; ijstijd; koraalrif
8.64: mossen; rayfinned vis met kaken en tanden
8.63: miljoenpoten; aquatische schorpioenen; LUNGFISH-ALS MENSELIJKE VOORouder
8.62: Devoon periode; N Amer en Eur vormen Laurasia
8,61 = 400.000.000 jaar voor Christus: haaien; spinachtigen; paardenstaarten
8.60: mogelijke toename van meteorietinslagen
8.59: beter ozonschild; 1e bomen/bossen
8.58: vis met poten
8.57: enorme tsunami's (meteoriet?); globale afkoeling
8.56: Carboon (steenkoolproducerende moerassen)
8.55: planten met zaden, coniferen
8.54: amfibieën; insecten; varens
8.53: landschorpioenen; SALAMANDER-ALS MENSELIJKE VOORouder
8.52: alle landen sluiten zich aan als Pangea (Appalachian mtns)
8.51: Tethyszee scheidt Azië van Afrika
8.50: vleesetende pelycosauriërs
8.49: zoogdieren wijken af ​​van reptielen en vogels
8,48 = 300.000.000 jaar voor Christus: spinnen
8.47: reptielen; gevleugelde insecten incl libellen
8.46: Perm periode Oeral mtns stijgen als Eurazië vormen
8.45: gigantische kakkerlakken
8.44: 1e terrestrische herbivoren kauwen niet
8.43: dennen en sparren; therapieën
8.42: knaagdierachtige 'suminia' 1e kauwer op het land
8.41: 90% van de soorten sterft
8.40: Trias droog; zeespiegel erg laag
8.39: dinosaurussen, pterosauriërs; krokodillen, schildpadden; gefossiliseerde geboorte
8,38: zuurstof piekt bij 35%; lystrosaurussen; cynodonten
8.37: proto-bloemen (bennettitales?) produceren oleanane
8.36: krokodilachtige thecodonts gesplitst als vogel- en hagedis-heupen (SAmer)
8.35: Pangea splitst in de Atlantische Oceaan (omwentelingstijd van de Melkweg)
8.34: hagedis-heupen gespleten als vegetarische prosauropoden, carnie teratosauriërs
8.33: prosauropoden op elk continent; 1e sauropod
8.32: gigantische meteorietstorm 50% soorten sterven in 10.000 jaar
8.31: Jura-periode; vogels
8.30 = 200.000.000 jaar voor Christus: botanisch Eva's genoom verdubbelt
8.29: SHREW-ALS MENSELIJKE VOORouder
8.28: zeespiegel hoog, land overstroomd
8.27: ammonieten
8.26
8.25
8.24: vegetarische stegosaurus met vogelschild overal behalve S Amer
8.23: hagedis-heup groenten brachiosaurus, diplodocus
8.22: slijk op de zeebodem maakt olie in de Noordzee, Mexico
8.21: kikkers
8.20: salamanders in China
8.19: gigantisch vleesetend zeereptiel
8,18 = 150.000.000 jaar voor Christus: landbrug tussen N Amer en Eur
8.17: archaeopteryx
8.16: dinosaurussen ontwikkelen efficiëntere ademhaling
8.15: ratachtig zoogdier
8.14: Krijtperiode
8.13: mieren ; iguanodons
8.12: bloeiende planten
8.11: meeuwen en waadvogels
8,10 = 125.000.000 jaar v.Chr.
8.09: buideldieren en placenta's lopen uiteen
8.08: opossums
8.07: eikenbomen8.06: binnenzeeën gesplitst e/w N Amer, Europa vanuit Azië
8.05
8.04: triceratops
8.03: placentale insecteneter in Mongolië
8.02: continenten vallen uiteen; S Amer, Afrika en India zijn eilanden
8.01: legermieren
8,00 = 100.000.000 jaar voor Christus
7.99: moderne ordes van zoogdieren lopen uiteen
7.98: coccolieten creëren krijtbedden (oa Dover)
7.97: zeebodemslib creëert olie (bijv. Arabië, Venezuela)
7,96 = 90.000.000 jaar voor Christus
7.95: opwarming van de aarde?
7.94: MAKI-ALS MENSELIJKE VOORouder
7,93
7,92
7,91 = 80.000.000 jaar voor Christus
7.90: 1e Hawaiiaanse eilanden
7.89
7.88
7.87: landbrug tussen e Azië en wN Amer
7.86
7,85 = 70.000.000 jaar voor Christus
7.84: T rex, velociraptors
7.83
7.82: KT-extinctie (waarschijnlijk meteoriet in Yucatan)
7.81: Paleoceen tijdperk
7.80: zeeën trekken zich terug, ijskappen groeien
7.79: knaagdieren; vleesetende proto-leeuwen/beren
7,78 = 60.000.000 jaar voor Christus
7.77: botsing van India en Azië zal Himalaya creëren
7.76: methaanuitstoot? ; CO2-pieken
7.75: katten en honden lopen uiteen
7.74: Eoceen tijdperk
7.73: vleermuizen
7.72: daglichtmotten worden vlinders
7.71: zeespiegelstijging, land onder water
7.70 = 50.000.000 v.Chr.: oceanen koel
7.69: gigantische vogels eten kleine paarden
7.68: proto-olifanten ter grootte van een varken
7.67
7.66: walvissen wijken af ​​van nijlpaarden
7.65: gefossiliseerde mug
7.64
7.63: eosimians
7.62
7,61 = 40.000.000 jaar voor Christus: konijnen
7.60: temperaturen kelderen
7.59: Oligoceen tijdperk; globale afkoeling
7.58: Aziatische zoogdieren vallen Europa binnen terwijl de binnenzeeën opdrogen
7.57: Loons, albatrossen, reigers en pinguïns lopen uiteen
7.56: eekhoorns in N-Amerika
7.55: 1e grassen reproduceren zonder bloemen, bestand tegen vuur en begrazing
7.54: gigantische meteorietinslag in Chesapeake Bay
7,53
7.52: ijstijd van Antarctica
7.51: Zuid-Amerika en Australië splitsen zich van Antarctica
7.50: Afrikaanse apen vallen S Amer binnen (over de oceaan?)
7.49: kiwi's
7,48 = 30.000.000 jaar voor Christus: eekhoorns in Europa
7.47: dolfijnhersenen vergelijkbaar in grootte met moderne mensen'
7.46: aapachtige kaken en tanden in Fayum, Egypte
7.45: Japan splitst zich af van het vasteland
7.44: apen en apen divergeren (staarten verliezen, slingeren van takken)
7.43: komeet treft Egypte
7.42
7.41: Mioceen tijdperk zeespiegeldaling
7.40: geslachtsgerelateerde Tre2-mutatie in primatenlijn
7.39: dodo's divergeren
7.38: moderne walvissen
7.37: mtn-gebouw in Himalaya, Rockies, Andes
7.36: orbitale anomalie verlengt de gletsjers van Antarctica
7.35
7.34: dryopithecus in Kenia
7.33
7.32
7.31: 1e hert
7.30 = 20.000.000 jaar voor Christus: 1e Galapagos-eilanden
7.29: 1e antilopen; Afrika botst met Eurazië
7.28: (olifanten en apen komen Eurazië binnen vanuit Afrika)
7.27: (katten, runderen, giraffen, varkens van Eurazië tot Afrika)
7.26: dryopithecus proconsul
7.25
7.24: Afrika's Rift Valley begint te splitsen
7.23
7.22
7.21: dryopithecus in Duitsland
7.20: gigantische lavastromen in Oregon
7.19: Middellandse Zee scheidt Europa opnieuw van Afrika?
7.18 = 15.000.000 jaar voor Christus: meteoriet in Duitsland
7.17: orang-oetan-achtige ramapithecus van Kenia naar India
7.16
7.15: wijdverbreid vulkanisme
7.14
7.13
7.12
7.11
7.10 = 12.500.000 jaar v.Chr.
7.09
7.08
7.07
7.06
7.05
7.04: grazende zoogdieren
7.03: lage zeespiegel
7.02: paarden met korte tanden uitgestorven in N Amer
7.01: gorilla's in bossen van centraal Afrika; orang-oetans
7,00 = 10.000.000 jaar voor Christus: Alpenbouw
6.99: wasberen steken zeeën over van N naar S Amer
6.98: beren vallen N Amer binnen vanuit Azië
6.97: luiaards bereiken N Amer vanuit S Amer
6,96 = 9.000.000 jaar voor Christus
6.95
6.94
6.93
6.92
6,91 = 8.000.000 jaar voor Christus
6.90: mogelijke hominoïden in Lufeng, China
6.89
6.88
6.87
6.86
6,85 = 7.000.000 jaar voor Christus: olifanten
6.84
6.83
6.82: sahelantropus
6.81: hominide tand in Lukeino, Kenia
6.80
6.79: Middellandse Zee verdampt
6,78 = 6.000.000 jaar voor Christus: paarden-etc uitgestorven in N Amer?
6.77: Plioceen tijdperk; 1e honden
6.76: mensen wijken af ​​van chimpansees; Beringstraat geopend
6.75: hominide kaak in Lothagam, Kenia
6.74: hominide 'orrorin'; ardipithecus
6.73: ardipithecus ramidus kadabba loopt rechtop?
6.72
6,71
6,70 = 5.000.000 v.Chr.
6.69: ratten bereiken Australië
6.68: longshot fase van de wateraap
6.67: hominiden verhuizen van bos naar savanne, verliezen hun vacht? vacht verliezen?
6.66: twee 'chimpansee'-chromosomen versmelten tot menselijke chr'some #2 (knelpunt?)
6.65: Middellandse Zee voorgoed opnieuw onder water
6.64
6.63: Andes mtns stijgt
6.62
6,61 = 4.000.000 jaar voor Christus: Golfstroom versterkt
6.60: australopithecus?
6.59: mammoeten en olifanten in Afrika
6.58: (ook giraffen, buffels, neushoorns, hyena's, sabeltanden)
6.57: Congo River splitst chimpansees van toekomstige bonobo's
6.56: tweevoetige hominide voetafdrukken in Laetoli, Tanzania
6.55: bizons, mammoeten, herten, sabeltanden naar N Amer uit Azië
6.54: kamelen, paarden en honden komen Azië binnen vanuit N Amer
6.53: australopithecus; verminderd seksueel dimorfisme
6.52: 'Lucy' loopt met knokkels?
6.51: kenantropus?
6.50: selectie voor werpdoel?
6.49: N en S Amersoorten vermengen zich via landbrug
6,48 = 3.000.000 jaar voor Christus: IJstijd
6.47: allesetende australopithecus wijkt af van vegetarisch
6.46: australopithecus africanus in Zuid-Afrika
6.45: menselijk reukvermogen drastisch verminderd (gekookt voedsel?)
6.44: (geen datum: siaalzuur verloren van celoppervlakken)
6.43: australopithecus houdt kiezelsteen die lijkt opeen gezicht
6.42: hominide tandvormen suggereren vlees eten
6.41: basaltgereedschap in Hadar, Ethiopië
6.40: australopithecus garhi
6.39: stenen werktuigen voor het strippen van vlees; kaken krimpen
6.38: IJstijd; (afstand tot Andromeda-sterrenstelsel in lichtjaren)
6.37: verfijnde stenen werktuigen (homo habilis)
6.36: hominide tanden in Omo, Kenia
6.35: Galapagosvinken wijken af ​​van soorten op het vasteland
6.34: hersenasymmetrie kan prototaalgebruik impliceren?
6.33
6.32
6.31: schedel 1470 bij E Turkana, Kenia (homo schedel)
6.30 = 2.000.000 jaar voor Christus: Afrikaanse droogte
6.29: olifanten en nijlpaarden afgeslacht
6.28: hominiden beheersen vuur, koken knollen 1e Afrikaanse diaspora?
6.27: sociale structuren gereorganiseerd rond haard (delen)
6.26: Pleistoceen tijdperk Java man
6.25: mogelijke brand in Hsihoutu, China; 1e bizon, schapen, varkens
6.24: 1e homo erectus
6.23: Oldowan-gereedschap kilometers ver mee; 12ft rond basiskamp
6.22: homo ergaster in Eurazië; 6ft-lange Nariokotome-jongen
6.21: dierlijke pezen gebruikt als koorden; huiden als vloerkleden, tassen, kleding?
6.20: nachtelijke luipaarden die azen op australopithecus (niet homo)?
6.19: Karari-tools in E Turkana, Kenia; ook erectusschedel
6.18 = 1.500.000 jaar v.Chr.
6.17: Acheulean handbijlen (verspreid naar Korea in de komende 1,3 miljoen jaar)
6.16: brand in Chesowanja, Kenia
6.15: homo met handbijlen in Sterkfontein, Zuid-Afrika
6.14: Chesowanja homo eet australopithecines?
6.13: Losokweta-gereedschappen in Chesowanja (verwerking van meerplanten?)
6.12: australopithecus uitgestorven
6.11: veel hogere gemiddelde zeespiegel
6.10 = 1.250.000 jaar voor Christus: 14k mensen zonder vacht (genetisch knelpunt)
6.09: hersenen groeien gemiddeld ongeveer 1500 neuronen per jaar
6.08: vrouwen dichter bij de grootte van mannen, banden meer monogaam
6.07: mannetjes jagen, vrouwtjes verzamelen en koken?
6.06: homo erectus luizensoort raakt geïsoleerd in Azië
6.05
6.04: Afrikaanse savanne lijkt op moderne ecologie
6.03: homo erectus gebruikt botten om termieten te vangen
6.02
6.01
6,00 = 1.000.000 jaar v.Chr.
5,99: wijdverbreid vulkanisme
5.98: IJstijd veroorzaakt divergentie van erectus
5.97
5,96 = 900.000 jaar voor Christus
5.95: mensen in Londen
5.94: homo in Spanje
5.93
5.92
5,91 = 800.000 jaar voor Christus
5.90: bruine beren
5.89: laatste grote geomagnetische omkering (Brunhes-Matuyama)
5.88: Acheulean werktuigen in het Midden-Oosten (Ubeidiya); gigantische meteoriet
5.87: homo in Isernia, Italië eet olifant en bizon
5.86: handbijlen voor het verwerken van meerplanten in Kilombe, Kenia
5,85 = 700.000 jaar voor Christus: warm interglaciaal
5.84: brand bij ondergronds meer bij L'Escale, Frankrijk
5.83
5.82
5.81
5.80: wolven
5.79
5,78 = 600.000 jaar voor Christus
5.77
5.76: warm interglaciaal
5.75
5.74
5.73: homo divergeert in Afrika
5.72: 1e lama
5.71: hominide onderkaak in Duitsland
5.70 = 500.000 v.Chr.: mogelijke homo in Groot-Brittannië
5.69: Pekingman heeft vuur maar geen handbijlen
5.68: at olifant, paard, hert, waterbuffel, waarschijnlijk kannibalisme
5.67
5.66
5.65: Spaanse jagers vangen kudde olifanten, paarden, herten, runderen
5.64
5.63: warm interglaciaal; strandhuisjes in Nice
5.62: uitsterven van homo erectus
5,61 = 400.000 jaar voor Christus
5.60: houten speren in Duitsland
5.59: systematische bavianenjacht in Olorgesailie, Kenia
5.58: Straat van Gibraltar per boot overgestoken?
5.57: Arago 21-schedel in Frankrijk
5.56
5.55: limiet voor uraniumdatering
5.54: ceremoniële begrafenis in Spanje?
5.53
5.52: pre-Acheuliaanse Clacton-gereedschappen, houten speer in se Engeland
5.51: hoge zeespiegel (warm interglaciaal Hoxnian/Holstein)
5.50: brand bij Terra Armata (s Frankrijk)
5.49
5,48 = 300.000 v.Chr.
5.47: brand in grot bij Pech de l'Aze, Frankrijk
5.46
5.45
5.44: homo sapiens gescalpeerd in Bodo, Ethiopië
5.43
5.42: post-Acheulean werktuigen in Mesvin, België (incl. botpunt?)
5.41: herten en gazellen gejaagd in c Azië (Lakhuti)
5.40: schedel homo sapiens in Petraloma, Griekenland
5.39: brand komt vaker voor in Europa
5.38: opwarming van de aarde
5.37: homo sapiens in Bilzingsleben
5.36
5.35
5.34: Levallois-techniek voor het maken van handbijlen
5.33: hoge zeespiegel
5.32: botten verbrand voor brandstof in Hongarije
5.31: 'stichter' cichliden in het Victoriameer zullen 200 soorten paaien
5.30 = 200.000 jaar voor Christus: handbijl met decoratief fossiel in Engeland
5.29: Neanderthalers in IJstijd Europa en Azië
5.28: houten club bij Kalambo Falls, Tanzania
5.27: 1e holenberen, rendieren, geiten, moderne runderen (oeros)
5.26: globale afkoeling
5.25
5.24
5.23
5.22
5.21: (afstand tot supernova 1987 in lichtjaren)
5.20: Acheulean handbijlen nog steeds in gebruik in de buurt van Galilea
5.19: moderne schedels in Awash Valley, Ethiopië
5,18 = 150.000 jaar voor Christus: wolharige mammoet
5.17: taalgerelateerde FOXP2-mutatie
5.16: Mousteriaanse vuursteenschilfers vervangen Acheulean in n Frankrijk
5.15: Afrika koeler en droger
5.14: honden wijken af ​​van wolven?
5.13: homo gedood door houten speer in Tabun, Israël?
5.12: homo sapiens evolueren kin (mannen die baarden scheren?)
5.11: opwarming van de aarde
5.10 = 125.000 jaar voor Christus
5.09: Duitse olifant doorboord door houten speer
5.08: hoge zeespiegel (warme Russ-Wurm interglaciaal, 10k jaar)
5.07
5.06: Ngaloba-schedel bij Laetoli (niet-Neanderthaler homo sapiens)
5.05: 35k-jaar koele natte periode in Europa (temperatuur daalt 15 graden?)
5.04: sommige hominiden wagen zich weer in dichte bossen
5.03: gevormde en gekleurde mammoettand
5.02: ivoren plaquette in Tata, Hongarije
5.01: jacht op voornamelijk verzwakt groot wild (jong, oud)
5.00 = 100.000 jaar voor Christus: limiet van C14-datering
4.99: genetische Eva? ; Kleine ijstijd
4.98: grafgiften (hertenkop) in Qafzeh Cave begrafenis (Israël)
4.97: microlieten gemonteerd op houten schachten in Zuid-Afrika
4.96 = 88.000 voor Christus: kannibalisme in Joegoslavië
4.95
4.94: Sahara droger dan vandaag
4.93
4.92: vermoedelijke opzettelijke begrafenis
4.91 = 78.000 v.Chr
4.90
4.89
4.88
4.87: vulkanische winter na de uitbarsting van Toba (Sumatra)
4.86: geometrische krassen op oker
4.85 = 68.000 v.Chr.: 1e ijsberen (in Londen!)
4.84: lichaamsluizen wijken af ​​van hoofdluis (via kleding)
4.83
4.82
4.81
4.80: homo sapiens verdringt neanderthalers in het Midden-Oosten
4.79: homo bereikt Australië?
4.78 = 58.000 v.Chr.: korte opwarming van de aarde
4.77: Irak-begrafenis met medicinale bloemen
4.76: Neanderthalergrot 'altaar' in Monte Circeo, Italië
4.75: Neanderthaler inteelt
4.74: Shanidar (Irak) neanderthalers binden babyhoofdjes vast?
4.73: 20-ft ovaal van mammoetslagtanden in Ripiceni-Izvor, Roemenië
4.72: 1e Australiërs jagen op gigantische buideldieren tot ze uitsterven
4.71: veelkleurige bodypaint
4.70 = 48.000 v.Chr.: bevolkingsspurt (Afrikaanse diaspora?)
4.69: Neanderthaler begraafplaats in La Ferrassie, Frankrijk
4.68: begrafenis met geitenhoorns in Teshik Tash, Rusland
4.67: bottenfluit in Haua Fteah, Libië; botpunten in Hongarije
4.66: hypothetische dochter-van-Eva 'Ursula' in N Griekenland
4.65: midden-oosten tonen meer hazen (vs schildpadden) die worden gegeten
4.64: Ateriaanse toolkit door Sahara incl punten met tangen
4.63: kralen als lichaamsornamenten
4.62: Cro-Magnons in Europa; blade toolkit in n Afrika
4.61 = 38.000 v.Chr.: Russen dragen bont
4.60: moderne mensen paren met Neanderthalers
4.59: 10.000 jaar dooi in ijstijd
4.58
4.57: toolkit in messtijl in Europa
4.56: sterrenkaart?
4.55
4.54
4.53: jager-verzamelaars in stammen van ~40 wereldwijd
4.52: Chatelperronian 'mes' in ZW Frankrijk
4.51
4.50: Aziaten vallen Europa binnen?
4.49: grotschilderingen bij Chauvet Pont d'Arc
4.48 = 28.000 v.Chr.: Dyuktai-cultuur in Siberië
4.47: (afstand tot centrum Melkweg in lichtjaren)
4.46: laatste Neanderthalers? ; fluiten en fluiten in Eurazië
4.45: mogelijke mensen in El Cedral, Mexico
4.44: geweven stof? ; obsidiaan, over lange afstand verhandelde vuursteen
4.43: keramiek 'Venus' in Tsjechië
4.42: Gravettian toolkit over Eur; schelpen die over lange afstand worden verhandeld
4.41: bijl-dissels in Nieuw-Guinea; op maat gemaakte kleding in de buurt van Moskou
4.40: hypothetische dochter-van-Eva 'Xenia' in de Kaukasus
4.39: crematie in Lake Mungo, Australië
4.38: stammen zijn gespecialiseerd in het jagen op bepaalde soorten
4.37: Los Angeles man in Californië?
4.36: hut van mammoetbotten in Mezhirich, Rusland
4.35: artefacten in Predmost, Tsjechië
4.34: Siberiërs maken stenen open haarden, vetverbrandende lampen
4.33: Solutrean-gereedschappen in Frankrijk en Spanje (laurierbladpunten)
4.32: megafauna overleeft in Australië; Koonalda-grotschilderingen
4.31: vermoedelijke haard in Tlapacoya, Mexico; pijl en boog
4.30 = 18.000 jaar voor Christus: lage zeespiegel (geen Engels Kanaal)
4.29: hypothetische dochter-van-Eve 'Helena' in Zuid-Frankrijk
4.28: mogelijke mensen in Flea Cave, Peru
4.27: grote stenen werktuigen over het algemeen vervangen door microliths
4.26: tenten, naaien, benen naalden met ogen
4.25: ivoren hoofd in Brassempouy, Frankrijk
4.24: trepanned schedels? ; sterrenkaart?
4.23: grotschilderingen in Lascaux
4.22: dochters van Eva 'Velda' in N Spanje, 'Tara' in Italië
4.21: pre-Clovis punten in Meadowcroft, Pennsylvania
4.20: Magdalenian toolkit in w Europa (fine bone carving)
4.19: hypothetische dochter-van-Eva 'Katrine' in N Italië
4.18 = 13.000 jaar voor Christus: mensen in Alaska en Peru
4.17: stenen en sikkels malen in Egypte
4.16: gepolijste stenen werktuigen in Nieuw-Guinea
4.15: vishaken, harpoenen, speerwerpers (compound tool)
4.14: begraafplaats in Jebel Sahaba, Egypte met veel gewelddadige doden
4.13: Beringstraat laat eindelijk landbrug onder water
4.12: 72 rendieren geslacht in Meiendorf, Duitsland
4.11: houten artefacten in Monte Verde, Chili
4.10 = 10.500 jaar voor Christus: Holoceen tijdperk
4.09: hypothetische stamtaal 'Nostratisch'
4.08: Natufische cultuur in het Midden-Oosten incl dorp bij Ain Mallaha
4.07: Clovis-mensen jagen op Amer mammoet-etc tot uitsterven?
4.06: dramatische opwarming van de aarde maakt einde aan ijstijd; Vela supernova
4.05: pijlen in Ahrensburg, Duitsland; pijlers van Gobekli Tepe
4.04: gegraveerde leistenen platen in Gonnersdorf, Duitsland
4.03: Europese uitstervingen (mammoet, wolharige neushoorn)
4.02: tarwe en gerst gedomesticeerd (1e bier?)
4.01: hypothetische dochter-van-Eva 'Jasmine' in Syrië
4.00 = 8000 v. Chr.: gedomesticeerde geiten
3.99: brandoefeningen en geweven handwerk in de grot van Guitarrero, Peru
3.98: gebakken kleiaardewerk; navigatie van de Egeïsche Zee; Jericho muur
3.97: schapen en varkens gedomesticeerd; irrigatie in Nieuw-Guinea
3.96 = 7000 v. Chr.: Kennewick-man; gedomesticeerde runderen; 1e koper
3.95: Jericho cultuurverandering incl schedels met gipsen gezichten
3.94: 40 erectusachtige skeletten in Kow Swamp, Australië
3.93: Agassizmeer; ontdekking van priemgetallen?
3.92: mensen drijven bizons in Colorado geul (Olsen-Chubbock)
3.91 = 6000 v. Chr.: idyllisch Catal Hoyuk
3.90: herwoestijnvorming van de Sahara
3.89: hypothetische overstroming/verzilting Zwarte Zee
3.88: ontwikkeld uitbsidian-handel in het midden-oosten (via ezels?)
3.87: eenvoudige irrigatie in Iran, Catal Hoyuk
3.86: dingo's in Australië
3,85 = 5000 v.Chr.
3.84: trepanned schedels
3.83: stenen gebouwen; koemelk (lactosetolerantie)
3.82: portretten op aardewerk; toenemende koperhandel
3.81: astronomische megaliet in Egypte
3.80: proto-Indo-Europese taal
3.79: mutatie creëert wollige schapen; maïskolven in Peru
3.78 = 4000 v. Chr.: domesticatie van paard; beschilderd aardewerk
3.77: Egypte en Sumer; graansilo's in Fayum, Egypte
3.76: besnijdenis in Egypte; Kleine ijstijd
3.75: pijp-en-drummuziek; metaalbewerking in Thailand
3.74: vroeg schrijven; kopermijnen en goud in de Balkan
3.73: Oetzi de IJsman
3.72: Newgrange megaliet in Ierland; Midden-Oosten varkensvlees-taboe
3.71: ossenkarren op wielen; Egyptische kanalen; 1e boog
3.70 = 3000 voor Christus: Egypte verenigd; rivierboten met zeilen
3.69: droominterpretatie, ingewanden lezen
3.68: mondeling Gilgamesj-epos; Feniciërs
3.67: piramides, kalender
3.66: brons; solderen; harpen
3.65: papyrus en inkt; Ebla; uw; Amazone-monumenten
3.64: Sargons Akkadische rijk; Mohenjodaro heeft riolen
3.63: antifonale gezangen; Egyptische wijsheidsliteratuur
3.62: Stonehenge; Lilith ; 1e strijdwagens
3.61 = 2000 voor Christus: ziggurats; Babylonisch scheppings-epos
3.60: zeilschepen, Minoïsche paleizen
3.59: autobiografie van Sinuhe; habiru bandieten
3.58: Phaistos-schijf; Code van Hammurabi
3.57: medeklinkeralfabet in Sinaï; Hyksos
3.56: Rhind wiskundige papyrus
3.55: Egyptisch Dodenboek; luiten
3.54: Egyptische goudglut; Hatsjepsoet; glazen flessen; wierook
3.53: stadsplattegrond Nippur; Thera barst uit?; Ugarit religieuze teksten
3.52: Amarna-brieven; Achnatons religieuze ketterij
3.51: zingen van Rigveda?; schrijftabletten; Kleine ijstijd
3.50: liefdesgedichten in Egypte; Zeevolken, Trojaanse oorlog?
3.49: I Tjing; pentatonische toonladder; Bedoeïenen met kamelen
3.48 = 1000 voor Christus: mondharmonica in China
3.47 = 950 v.Chr.: Middeleeuwen in het Midden-Oosten; paarse kleurstof in Tyrus
3.46 = 880 BC: Italiaanse ijzermijnen; Achab trouwt met Izebel?
3.45 = 820 v.Chr.: Upanishads; Carthago gesticht; cultus van Dionysus
3.44 = 750 v. Chr.: Homerus en Hesiodus; lieren, barden; Amos?
3,43 = 690 BC: uniforme munten; lyrische poëzie; Jesaja?
3.42 = 630 v. Chr.: Zoroaster; Josia's wetboek; sappho
3.41 = 570 v.Chr.: Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt; De fabels van Aesopus ; Tao-te Ching
3.40 = 510 v.Chr.: Boeddha verlicht; Pythagoras wiskunde-cultus
3.39 = 450 v. Chr.: Confucius; Aeschylus; Aristophanes
3.38 = 400 voor Christus: Peloponnesische oorlog; Socrates sterft; Ezra's Thora
3.37 = 340 v.Chr.: Plato, Aristoteles; Alexander de Grote
3.36 = 290 v. Chr.: Epicurus; Euclides; kruisboog; Septuagint
3.35 = 240 v. Chr.: Archimedes; Hannibal; Grote muur van China
3.34 = 190 BC: Bk van Daniël (idee van messias, opstanding)
3.33 = 140 v.Chr.: Rome verovert Griekenland, Carthago; verdrijft Joden
3.32 = 90 v.Chr.: Antikythera-computer; Dode Zeerollen ; tofu
3.31 = 40 v.Chr.: Cicero ; Lucretius; Julius Caesar; Vergilius
3.30 = 1 AD: Ovidius; Jezus; Claudius; Bhagavad Gita
3.29 = 50 n.Chr.: Paulus; Petronius; valk; Pompei begraven
3.28 = 90 n.Chr.: Boek Openbaring; idee van antichrist; gnosticisme
3.27 = 140 AD: citer; Joden verdreven uit Jeruzalem; Ptolemaeus
3.26 = 180 n.Chr.: pest; Marcus Aurelius; Galen; runen
3,25 = 220 n.Chr.: Misjna; Oorsprong; Diophantus
3.24 = 260 AD: neoplatonisme; manicheïsme
3.23 = 300 na Christus: het Romeinse christendom van Constantijn
3.22 = 340 n.Chr.: Arianisme; Sint Antonius; Juliaan; Ulfias
3.21 = 380 AD: alchemie?; theorie van de Drie-eenheid; De Latijnse Bijbel van Jerome
3.20 = 420 n.Chr.: Augustinus; Sint Patrick ; Jeruzalem Talmoed
3.19 = 450 na Christus: Attila, val van Rome; tantrisch boeddhisme; Slaven
3.18 = 500: Babylonische Talmoed; Arabische nachten; stijgbeugels
3.17 = 530: Boëthius ; Justinianus; Koning Arthur; benedictijnen
3.16 = 550: Taliesen in Wales; pest in Europa; nul in India
3.15 = 590: Gregoriaans; Viking sloepen
3.14 = 620: Mohammeds Koran; Oeralische invasie van Finland
3.13 = 650: Arabieren veroveren Syrië-Irak-Egypte-Perzië, verbranden bibliotheek?
3.12 = 680: Rotskoepel in Jeruzalem
3.11 = 710: Arabieren in Spanje en India; Eerbiedwaardige Bede
3.10 = 750: Bagdad is de Arabische hoofdstad; papier maken; Ierse whisky
3.09 = 780: Karel de Grote; Gebir's chemie; Book of Kells
3.08 = 800: vertaalbeweging van Arabieren; Vedanta; Machu Picchu
3.07 = 830: Zen (Ch'an) Boeddhisme; Dublin opgericht
3.06 = 850: verdeeld tussen Rome en Byzantium; buskruit?
3.05 = 880: Noren vestigen zich in IJsland
3.04 = 900: Soefisme
3.03 = 930: pijporgels; opwarming van de aarde
3,02 = 950: watermolens; Het controversiële Kol Nidre-gebed van joden
3.01 = 980: Arabische cijfers
3,00 = 1000: Vinland; Beowulf
2.99: Avicenna ; Al Biruni; Alhazen; magnetisch kompas
2.98: Lady Godiva; Lady Murasaki's "Verhaal van Genji"
2.97: troubadoren; Domesday Book (Engelse belastingtelling)
2,96 = 1100: kruistochten; Omar Khayyam; scholastiek
2.95: Abélard gecastreerd voor affaire met Heloise
2.94: Cisterciënzers; schijven; kolen voor het smelten van ijzer
2.93: gotische architectuur van de Notre Dame; moord op Becket
2.92: Averroës, Maimonides; Kleine ijstijd; Dzjengis Khan
2.91 = 1200: Fibonacci; Magnacarta; Sint Franciscus
2.90: Universiteit van Oxford, Grosseteste; sitars
2.89: Inquisitie; Frederik II
2.88:Albertus Magnus; Rumi; Roger Bacon
2.87: Thomas van Aquino; kabbala
2.86: Marco Polo; Joden verdreven uit Engeland en Frankrijk; Dapper hart
2.85 = 1300: Raymond Lully; Giotto; madrigalen; KUS ME
2.84: Dante's Goddelijke Komedie; Tenochtitlan
2.83: spinnewiel; Ockhams scheermes
2.82: Petrarca; kanonoorlog
2.81: Zwarte Dood; Boccaccio's 'Decamerone'
2.80: Wycliffe ; Nee drama; Oresme
2.79: Groot schisma in pausdom; Chaucers "Canterbury Tales"
2.78 = 1400: tarot
2.77: Huss verbrand; Chinese zeeveroveringen
2.76: Kempis' "Navolging van Christus"; Jeanne d'Arc verbrand
2.75: Nicolaas van Cusa; Leone Battista Alberti
2.74: drukpers van Gutenberg
2.73: François Villon; Malory's "Morte D'Arthur"
2.72: Botticelli's geboorte van Venus
2.71: Columbus; sikhisme; Borgia's
2.70 = 1500: Leonardo da Vinci, Michelangelo
2.69: Erasmus; Machiavelli's 'Prins'
2.68: Luthers 95 stellingen; Kleine ijstijd; verdomme
2.67: Paracelsus, Rabelais; Mennonieten; Jezuïeten ; Calvijn
2.66: Peter Ramus, Dürer, Mercator
2.65 = 1550: Vesalius, Copernicus; koningin Elizabeth
2.64: John Dee, Giambattista della Porta; Hugenoten vermoord
2.63: Montaigne; Giordano Bruno; Simon Stevin
2.62: Spaanse Armada; Vieta's algebra; Edict van Nantes
2.61 = 1600: Bruno verbrand; Shakespeare's Hamlet; Kepler
2.60: Francis Bacon; telescoop; Ben Jonson; King James Bijbel
2.59: Rozenkruisers; Cervantes; Logaritmen van Napier
2.58: Pelgrims op Mayflower; John Donne
2,57 = 1625: Burton's "Anatomy of Melancholie"
2.56: het proces van Galileo; Jacob Böhme; Descartes 'cogito'
2.55: Engelse Burgeroorlog; Taj Mahal; Rembrandt
2.54 = 1650: Herrick's 'Liefhebbers'; Hobbes; Quakers
2.53: Boyle; Koninklijke Maatschappij; Vermeer; Plaag en vuur in Londen
2.52: Miltons "Verloren Paradijs"; Wilkins' thesaurus
2,51 = 1675: Spinoza's ethiek; microscoop; calculus
2.50: Newton's Principia
2.49: Amish; Locke; Leibnitz
2.48 = 1700: Newtons optiek
2.47: piano; Berkeley
2.46: Martens masturbatie-taboe; Vrijmetselaars; Bach
2.45: Defoe's "Robinson Crusoe"; Zuidzee Bubbel; chassidisme
2.44 = 1725: Vico's "Nieuwe Wetenschap"; Swift's "Gulliver's Travels"
2.43: weefgetouwen aangedreven door ponskaarten; rijst-futures uitwisseling
2.42: Linnaeus; Euler; Hume; Zwedenborg; vrouwelijke romanschrijvers
2.41: Voltaire; Saoedi's adopteren het Wahhabisme; 1e symfonie
2.40 = 1750: Rothschild-bankdynastie; Franse Encyclopedie
2.39: sextant; chronometer; Sterne's "Tristram Shandy"
2.38: Rousseau's "Sociaal contact"
2.37: 6000-delige automaat
2.36: Watts stoommachine; Schudders; Messier's catalogus
2.35 = 1775: Smith's "Wealth of Nations"; Amerikaanse revolutie
2.34: Schudders; Gibbon's "Verval en ondergang van het Romeinse Rijk"
2.33: Uranus; mesmerisme; Kant; Mozart; Lavoisier
2.32: Blake's "huwelijk van hemel en hel"
2.31: Franse Revolutie; Bentham; Malthus; Steen van Rosetta
2.30 = 1800: Laplace ; Louisiana aankoop
2.29: Napoleon uitgeroepen tot keizer; 'Faust' van Goethe
2.28: atomisme van Dalton; Jane Austen
2.27: Scotts 'Waverly'
2.26: Slag bij Waterloo
2.25: Byron; spoorweg; elektrische motor
2,24 = 1825: Beethovens 9e; fotografie
2.23: Poesjkin's "Eugene Onegin"; Mormonen; Robert Owen
2.22: De natuurlijke selectie van Patrick Matthew
2.21: Babbage ontwerpt analytische motor; Alamo
2.20: telegraaf; poe; Bolzano ; Bahá'í; Neptunus; Victoria
2.19: Opiumoorlog; Joule; aardappel hongersnood; Prerafaëlieten
2.18 = 1851: goudkoorts; Moby-Dick; De Thesaurus van Roget
2.17: Thoreau's Walden; Whitman's bladeren van gras
2.16: Flaubert's "Mrs Bovary" ; Neanderthaler skeletten
2.15: Baudelaires "Fleurs du Mal"; Darwin; "Grote verwachtingen"
2.14: Amerikaanse burgeroorlog; "Alice's avonturen in wonderland"
2.13: Mendel; "Das Kapital" van Marx; Suezkanaal
2.12: Mendelejev; Brand in Chicago
2.11: Tolstoj's "Anna Karenin"; Dewey Decimaal Systeem
2.10 = 1876: Bells telefoon; laatste stand van Custer; Zwanenmeer
2.09: Edison's fonograaf, gloeilamp; Ibsens "Doll's House"
2.08: Twains "Huck Finn"; Krakatau; Maxim pistool; Mikado
2.07: Vrijheidsbeeld; Peirce's elektrische logische machine
2.06 = 1889: Kodak; Cokes; Jack the Ripper; Nietzsche wordt gek
2.05: Wm James' psychologie; van Gogh sterft; Gauguin naar Tahiti
2.04: Steinmetz; Universele decimale classificatie; elektron
2.03: proces tegen Oscar Wilde; Nobelprijzen; Congolese genocide
2.02: Dreyfus-affaire; Zionisme; Hearst's Spaans-Amerikaanse oorlog
2.01: fauvisme; Polti's "36 dramatische situaties"
2.00 = 1901: Freuds "interpretatie van dromen"
1.99: Picasso's blauwe periode; gebroeders Wright; Bloomsday
1.98: Einsteins wonderjaar; Scott Joplins 'Bethena'; SF aardbeving
1.97: wereldlijnen; kubisme; Nijinski; Model T-Ford; Toengoeska meteoriet
1.96 = 1911: 11e editie van Britannica; Titanic zinkt
1.95: Liga tegen laster; Proust's "Swann's Way"
1.94: Vredesschip; Panama kanaal
1.93: Russische revoluties; Balfour-verklaring; dodelijke griep
1.92: verbod; radio; jazz; Winnie de Poeh
1.91 = 1921: Torres en Quevedo ; Tractatus van Wittgenstein
1.90: Ierse Vrijstaat; Joyce's 'Ulysses'
1.89: loodhoudend gas; Bernays' "kristalliserende publieke opinie"
1.88: Scopes 'Monkey Trial'; QM; "De Jazz-zanger"; OED; fotonen
1.87: FedRadio Commish herverdeelt spectrum; Mickey Mouse
1.86: Krishnamurti lost religieuze orde op; Wall Street-crash; Pluto
1.85 = 1931: Basis Engels; Gödel; Gandhi's burgerlijke ongehoorzaamheid; neutron
1.84: Hitler wordt kanselier; FDR's nieuwe deal; gefacetteerde indexering
1.83: Communicatiewet vereist het dienen van algemeen belang; Apache dans
1.82: Stalin; 12-stappen; Marx Bros' "Nacht bij de Opera"; Keynes
1.81: Spaanse Burgeroorlog; Amelia Earhart verloren; "Oorlog van de Werelden"
1.80: "Finnegans Wake" ; "Vreemd fruit" van Billie Holiday
1.79: Bell's complexe getallencomputer; NBC-tv; penicilline
1.78 = dec1941: "Burger Kane"; Pearl Harbor
1.77: Myers-Briggs Type-indicator; Hoffmans LSD; Ayn Rand
1.76: aqualong van Cousteau; opgeslagen programma cpu-architectuur
1,75: Hiroshima; Memex ; RAND ; VN; geodetische koepel; W geboren
1.74 = 1946: gnostische evangeliën; 'Ijzeren gordijn'; processen van Neurenberg
1.73: Indiase onafhankelijkheid; Israëlische onafhankelijkheid; UFO's; transistor
1.72: Graves' Witte Godin; NAVO; 1984; Mao Tse-tung; Natuur jongen
1.71: "Jongens en poppen"; Pinda's; "Vanger in de Rogge"; Koreaanse oorlog
1.70 = Dec.1951: Mad Magazine; Syntopicon van Mortimer Adler
1,69: DNA gekraakt; Playboy; Scientology; McCarthy hoorzittingen
1.68: Stevens' "Of Mere Being"; Elvis Presley; Disneyland
1.67: Nabokovs "Lolita"; Ginsbergs 'Gehuil'; Rosa Parks
1.66: JL Austin; Kat in de hoed; Kerouacs "On the Road"
1.65 = 1957: IGY ; ObL geboren; Spoetnik; ARPA; Hoelahoep
1.64: Barbara O'Brien's "Operators and Things"; LISP; Castro
1.63: 'Zwarte Orpheus'; Ellmanns "James Joyce"; de pil
1.62: OPEC; PDP-1
1.61 = 31 december 1961: Varkensbaai; Berlijnse muur; "Stille lente"
1.60: Warhol's soepblikken; Marilyn sterft; raketcrisis; ASCII, valium
1.59: MLK "Ik heb een droom"; JFK-schot; Dr. Strangelove; Meisje uit Ipanema
1.58: IBM 360; verder; "Harde Dag Nacht"; Sam Smith ; Golf van Tonkin
1.57: Dylan krijgt Beatles high; Malcolm X-schot; Pinter's 'Thuiskomst'
1.56: Watt rellen; Nader's "Onveilig bij elke snelheid"
1.55: reguliere expressies
1.54 = 1967: Sergeant Pepper's; LBJ verbergt Israëlische oorlogsmisdaden; Che sterft
1.53: Ongelooflijke snaarband; Zap Comix; 2001; Barbarella
1.52: Englebart's muisdemo ; maanwandeling; Woodstock; Wetten van Vorm
1.51: Monty Python; Unix; Xerox-PARK; Staat Kent
1.50: "Maandagavondles" ; Jay Forrester's eco-sim
1.49: Altman's "McCabe en mevrouw Miller"; Michael Hurley
1.48 = 1971
1.47: mevrouw mag; 1e regenboogbijeenkomst; Koetjes en kalfjes ; Pong; Roe-Wade
1.46: Skylab; "Amerikaanse graffiti"; Scaife
1.45: D&D ; Rivette's "Celine en Julie gaan varen"
1.44: Pynchon's "Gravity's Rainbow"; Stone's "Hond Soldiers"
1.43: Nixon treedt af; Muhammed Ali eist kroon terug; SNL; W's MBA
1.42: Iris Murdoch's "A Word Child"; genocide op Oost-Timor
1.41: Doctorows 'Ragtime'; Marley's "Natty Dread"; SCTV; W's DUI
1.40 = 1976: Emacs; 6502-chip; Julian Jaynes; "Egoïstisch gen"
1.39: R.Adler's "Speedboot"; snaartheorie; Marslanding; Appel ][
1.38: Saturday Night Fever; Kijken naar de detectives; bonobo seks
1.37: "Een patroontaal"; VisiCalc; Rickie Lee Jones; FOIA
1.36: "Hertenjager"; Jonestown zelfmoorden; Sony-walkman; B52s
1.35: Dansen op blote voeten; Thatcher; ayatollah; RC hartaanval
1.34: Three Mile Island; Joni's 'Mingus'; Namelijk mag; 4AD
1.33: Jupiter van de Voyager; pretendenten; "Far Side" strip; Usenet
1.32: Pac-Man; CNN; Anti-wiskunde; Iran-Irak oorlog
1.31: Mt St. Helens; Lennon schoot; Reagan geschoten; AIDS; 10k maniakken
1.30 = december 1981: IBM-pc; MTV; Franse Minitel; Whartons 'vader'
1.29: "The Dreaming" van Kate Bush; ObL sluit zich aan bij muj.; CIA financiert aQ
1.28: Commodore 64; Sharons oorlogsmisdaden in Lb.; Moon's WashTimes
1.27: VS vandaag; Chimpansee politiek; liposuctie; Beiroet bom
1.26: Meisjes willen gewoon plezier hebben; Rumsfeld bezoekt Saddam
1.25: Van Dyke Parks 'Spring!' ; Koning van de komedie
1.24: Willner/Monk "Dat is hoe ik me nu voel"; Repo Man
1.23 = 1984: Apple Macintosh; Cyc-project; RC hartaanval
1.22: Bhopal-tragedie; Calvijn en Hobbes; Mary Coughlan
1.21: "Machtsbalans"; QED van Feynmann; Nintendo; W wedergeboren
1.20: 80386; de bron; Challenger ontploft; Reagan helpt muj.
1.19: brandende man; Lynch's blauw fluweel; Soros/Harken redt W
1.18 = 31 december 1986: Tsjernobyl; Iran-Contra-schandaal; W boort goed met Enron
1.17: Simpsons-debuut; Volledig metalen jack; Greenspan stoelen Fed
1.16: Reagans FCC verlaat Fairness Doctrine; VS schiet Iran neer 665
1.15: HyperCard; Prozac; beurscrash; mp3; crack cocaïne
1.14: Vreugdevuur van de ijdelheden; Barger's Troost; Enja; PanAm 103
1.13: Rush Limbaugh gaat nationaal; 'Zij leven'; MST3K; De ui
1.12: Morris-worm; PixelVision; ObL's aQ; RC hartaanval
1.11: Rushdie-fatwa; Exxon Valdez; Tiananmen-plein; Tetris
1.10 = 01 juli 1989: SimCity van Will Wright; AOL; Baywatch
1.09: VS vallen Panama binnen; Mary Zimmermans 'Odyssee'; S&L reddingsoperatie
1.08: SF aardbeving; val van de Berlijnse Muur; Marta Sebestyen
1.07: Judi Bari slachtoffer van milieubelastende carbomb
1.06: dubbele pieken; Sinead O'Connor; W dumpt Harken-voorraad
1.05: Bly's "Iron John"; Camille Paglia; aQ doodt Rabbi Kahane
1.04: "Goede Jongens"; De rechtvaardige babe van Ani DiFranco; Harken tanks
1.03: Golfoorlog; Nirvana; Massale aanval; ObL in Soedan
1.02: gofer; Tom Ray's levende Tierra; Clarence Thomas
1.01: computer zijn; IJsman ontdekt; fractal struikgewas
1.00 = 31 december 1991: Jellyeye's "Avalanch Ranch"; FWAKE-L-project
0,99 = 9,77: Linux-project; Kate Mos; Enrons Dabhol-project
0,98 = 9,55: hele internetgids; Tori Amos; RC oorlogsplan
0,97 = 9,33: Chomsky-documentaire "Vervaardigingstoestemming"
0,96 = 9,12 = 1992: "Finn's Hotel" hoax; "Reservoir Honden"
0,95 = 8,91: Moby; Newton-PDA; KSM helpt WTC-bom; Carlyle Group
0,94 = 8,71: april: Waco; Clinton bombardeert Bagdad; Fermat bewezen
0,93 = 8,51: aQ helpt Black Hawk Down; Vince pleegt zelfmoord
0,92 = 8,32: aug: mozaïek 1,0; Andrea Chen; X-bestanden
0,91 = 8,13 = 1993: december: NAFTA; Hubble vast; Carmack's Doom
0,90 = 7,94: Bill Bixby-haiku; genocide in Rwanda
0,89 = 7,76: moorden in het PB; Saoedi's verbannen ObL; aQ in Soedan
0,88 = 7,59: zelfmoord door Cobain; tv-natie; HC's zorgflop
0,87 = 7,41: Shahak's "joodse geschiedenis, joodse religie"
0,86 = 7,24: contract van Gingrich over Amerika; W&Rove Texaanse regering.
0,85 = 7,08 = 1994: Portishead, triphop; aQ test shoebomb
0,84 = 6,92: Rivierdans; Kobe aardbeving; Yahoo ; aQ brand in Manilla
0,83 = 6,76: april: GreenCard-spam; McVeigh; Pullman HDM
0,82 = 6,61: BC&Gingrich belooft cmpgn-financiële hervorming; Monica WH stagiaire
0,81 = 6,46: aug: hittegolf; Netscape-beursgang; DejaNieuws ; Alanis
0,80 = 6,31: sep: eBay ; Unabomb txt; KSM plant WTC luchtaanval
0,79 = 6,17: PB vrijgesproken; Dogme 95 ; RC CEO van HAL
0,78 = 6,03 = 1995: dec: Altavista; Duitse CIA-geheimen op AOL
0,77 = 5,89: gekke koe; Deep Blue verslaat Kasparov; ValuJet-crash
0.76 = 5.75: Apr: Unabomb buste; Muts Baby's; Khobar-bombardementen
0,75 = 5,62: Fargo; Donkere Alliantie; TWA 800 ; VS weegt oorlog in Iran
0,74 = 5,50: Telecomwet staat megafusies toe; Olympische Spelen in Atlanta
0,73 = 5,37: welzijnshervorming; Spice Girls ; Israël bombardeert vluchtelingen
0,72 = 5,25: Palmpiloot; WebTV ; Taliban regeren A'stan; aJ opgericht
0,71 = 5,13: Tamagotchis; VS-jihad door ObL; KSM aangeklaagd
0.70 = 5.01 = 1996: Leslie Stahl: "Moet dit niet worden geschrapt?"
0,69 = 4,90: Apple koopt NeXT; De dansende baby van AutoDesk
0.68 = 4.79: Madeleine Albright: "We denken dat de prijs het waard is"
0,67 = 4,68: Tony Blair; KSM voldoet aan ObL maar sluit zich niet aan bij aQ
0,66 = 4,57: Lilith Festival-tour; Project voor een nieuwe Amerikaanse eeuw
0,65 = 4,47: (afstand tot Alpha Centauri in lichtjaren); KSM ontvlucht FBI-val
0,64 = 4,37: Ted Turner belooft $ 1 miljard aan de VN; aQ treinen Atta
0,63 = 4,27: Prinses Di sterft; Bondgenoot McBeal; Elvis-index
0.62 = 4.17: Julia Butterfly's bomen ; schuine streep; XML 1.0
0,61 = 4,07 = 1997: Weblog over robotwijsheid
0,60 = 3,98: Drudge breekt Monica Lewinsky-schandaal
0,59 = 3,89: Bill Gates bont; HC's "rechtse samenzwering"
0,58 = 3,80: terreurgroepen fuseren met aQ; CIA laat ontvoeringscomplot ObL vallen
0,57 = 3,72: Google-oppervlakken; aQ valt ambassades in Afrika aan
0,56 = 3,63: Internet Movie Database is uitverkocht aan Amazon
0,55 = 3,55: "Damascuspoort"; Subgenie X-Day ; iMac
0,54 = 3,47: Clinton bombardeert Sudan pharmaco: HampsterDance
0,53 = 3,39: Starr-rapport vrijgegeven; McSweeney's
0,52 = 3,31: Digital Millennium Copyright Act
0,51 = 3,24: Sosa-McGwire homerun derby; Furbies
0.50 = 3.16: W's honkbalzwendel ; Pinochet gearresteerd; UNSCOM uit Irak
0,49 = 3,09: VOB: ObL is van plan Amerikaanse vliegtuigen te kapen; HAL kookt boeken
0,48 = 3,02 = 1998: Viagra; PayPal ; KSM&ObL's "vliegtuigoperatie"
0,47 = 2,95: AtHome koopt Excite voor $ 6,7 miljard; CIA kan ObL . doden
0.46 = 2.88: Gore "nam initiatief" voor internet; KSM sluit zich aan bij aQ
0,45 = 2,82: Britney; McLibel vonnis; Kosovo ; ObL niet geschoten
0,44 = 2,75: Akelei; TiVo ; EverQuest ; NyT smeert Wen Ho Lee
0,43 = 2,69: Healtheon koopt WebMD voor $ 5 miljard; Chinese ambassade gebombardeerd
0,42 = 2,63: ​​Sony Aibo; Salon IPO; TLC's No Scrubs; ObL niet geschoten
0,41 = 2,57: Archimedes Plutonium stopt met afwassen
0,40 = 2,51: CMGI koopt AltaVista voor $ 2,3 miljard; JFK Jr overleden
0.39 = 2.45: Pokémon ; Napster ; W's medelevend conservatisme
0,38 = 2,40: Oost-Timor stemt voor onafhankelijkheid; Wals #2
0,37 = 2,34: hittegolf in Chicago; hjckrs zoeken Amerikaanse visa
0.36 = 2.29: Epinions.com; hjckrs trainen in A'stan
0.35 = 2.24: W voert Karla Faye Tucker uit ("Dood me niet!")
0.34 = 2.19: Shahak et al's "Joods fundamentalisme in Israël"
0,33 = 2,14: protesten tegen de WTO in Seattle; Hamburg aQ celvormen
0,32 = 2,09: Mitch Glazier schrijft artiesten af ​​wegens copyright
0,31 = 2,04: John Malkovich zijn; Topsy Turvy ; 'Millennium'-plot
0,30 = 2,00 = 31 december 1999: Y2K-manie; hjckrs bestuderen Amerikaanse cultuur
0,29 = 1,95: AOL/Time-Warner-fusie; aQ ontmoeten in Maleisië
0,28 = 1,91: Oprah vrijgesproken van smaad voor rundvlees; Hazmi, Mihdhar naar LA
0,27 = 1,86: McCain belasterd; Hamburg cel treinen in Kandahar
0,26 = 1,82: 10 maart: Nasdaq piekt op 5,048,62
0.25 = 1.78: Elian Gonzales-hype; Atta e-mailt Amerikaanse vliegscholen
0.24 = 1.74: Apr: Will Wrights 'De Sims'
0.23 = 1.70: Fallis van DIA waarschuwt voor aQ-plot
0.22 = 1.66: ArsDigita University
0.21 = 1.62: Atta vliegt via Praag
0,20 = 1,58: Tijgerbos
0.19 = 1.55: Courtney Love verdedigtNapster
0,18 = 1,51 = 01 juli 2000: RC kiest RC voor vp
0,17 = 1,48: tweevoetige robot; HTML Ulysses
0.16 = 1.45: Burgeroorlog onderzeeër Hunley verhoogd
0.15 = 1.41: Florida-verslaggever wint pak tegen Fox (omgekeerd)
0.14 = 1.38: RC dumpt HAL-voorraad
0,13 = 1,35: Arafat verwerpt vredesplan Camp David
0.12 = 1.32: PNAC-plots katalyseren 'nieuwe Pearl Harbor'
0.11 = 1.29: Sharon zet aan tot intifada; Roofdiervluchten boven A'stan
0.10 = 1.26: Mystikal's 'Gevaar'; kortere Finnegans Wake
0,09 = 1,23: presidentiële 'debatten' gesponsord door Budweiser
0.08 = 1.20: aQ bombardeert USS Cole, Fallis neemt ontslag uit protest
0.07 = 1.17: W's DUI gelekt; Nicholson Baker koopt nieuwsarchief
0,06 = 1,15: 51% opkomst voor betwiste Amerikaanse verkiezingen
0.05 = 1.12: "Al uw basis is van ons"; HAL-tanks
0.04 = 1.10: Mossad apt nabij hjckrs in Fla?; RC hartaanval
0,03 = 1,07: langs partijlijnen kiest Hoge Raad (!?!) voor W
0,02 = 1,05: W jaagt met Bandar; Popo barst uit; Nasdaq nadert 2500
0,01 = 1,02: Verkeer ; Jazz; Atta vliegbrevet; BC waarschuwt W re aQ
0.00 = Dec2000: Pacifica sluit 'Democracy Now' uit
-0.01 = 09jan: W verslikt zich in pretzel; Clarke waarschuwt W op aQ
-0.02 = 18 jan: Cali. black-outs; BC gratie 140; W ingehuldigd
-0.03 = 26 jan: Rumsfeld verkent militaire opties richting Irak
-0.04 = 02feb: Sharon gekozen; AHA klaagt W aan voor Reagan-papieren
-0.05 = 10feb: Mihdhar in Iran?; RC's energietaskforce
-0.06 = 17feb: Powell: Saddam heeft geen massavernietigingswapens; FBI arresteert Hanssen
-0.07 = 24feb: ObL op bruiloft in A'stan; afscheidsvideo van hjckr
-0.08 = 03mrt: W verwerpt Kyoto-protocol
-0.09 = 10mrt: recessie begint officieel
-0.10 = 17mrt: Sharon bezoekt W op WH
-0.11 = 24mrt: EPA okt arseen in drinkwater
-0,12 = 30 maart: Italië waarschuwt W voor aQ-plot in de VS; Spionagecrisis in China
-0.13 = 05Apr: Moussaoui-lessen in OK; Atta NIET in Praag
-0.14 = 12Apr: Enron's Lay schrijft energiebeleid voor aan RC
-0.15 = 18Apr: briefing: "ObL planning meerdere operaties"
-0.16 = 23Apr: FAA waarschuwt voor kaping; Wolf. claimt Irak erger dan aQ
-0.17 = 29 april: 12 Saoedische 'muscle' hjckrs beginnen de VS binnen te komen
-0.18 = 05mei: W herleeft Star Wars; hjckrs halen rijbewijzen
-0.19 = 10 mei: Saoedische prins Abdullah bekritiseert W op Israël
-0.20 = 16mei: energiebeleid RC; CIA informeert Ashcroft over aQ
-0,21 = 21 mei: $ 43 miljoen hulp aan de Taliban; Sen. Jeffords gebreken
-0,22 = 26mei: Bin. bezoekt ObL nabij Kandahar, WH gericht
-0.23 = 31 mei: Hazmi, Hanjour vestigen zich in NJ; Shehhi behuizing vlucht
-0.24 = 05jun: Hanjour's vlieglessen in NJ; W tekent belastingverlaging
-0.25 = 10jun: Jarrah vlieglessen, omhulselvlucht
-0.26 = 14Jun: KSM vertelt Bin. om Atta een datum te laten kiezen
-0.27 = 19jun: VS biedt Saudi's automatische visa aan; hjckr miltvuur?
-0,28 = 23jun: Atta/Hazmi ontmoeten; $ 30k fonds; RC hypes Dabhol
-0.29 = 28jun: Clarke: v. grote aanval; Atta-gevallen; Freeh neemt ontslag
-0.30 = 02 jul: FBI blikt Phoenix voorstel in om vliegscholen te bekijken
-0,31 = 06 juli: Atta naar Madrid; hjckrs worden lid van gezondheidsclubs
-0,32 = 10 juli: David Letterman annuleert Ani DiFranco-optreden
-0,33 = 14 juli: Bin. telefoons KSM; Judicial Watch klaagt RC . aan
-0,34 = 18 juli: luchtafweerwacht voor W op de top van Genua G8
-0,35 = 22jul: aQ debatteert strategie; belastingkortingen gemaild
-0,36 = 26 jul: Jarrah in Düsseldorf; Atta in Newark
-0,37 = 29 juli: Shehri naar SF via Boston; W naar Texas voor een maand
-0,38 = 02Aug: Atta, Bin. fix teams, argumenteer doelen, timing
-0.39 = 05Aug: PDB: "ObL vastbesloten om toe te slaan in de VS"
-0,40 = 09aug: W beëindigt meeste stamcelonderzoek
-0.41 = 12Aug: hjckrs rendez-vous in Vegas; messen gekocht
-0.42 = 15Aug: Minnesota FBI arresteert Moussaoui; DC FBI blokkeert
-0.43 = 18Aug: Atta/'Jenny' plaatst details in Bin. via chatroom
-0.44 = 21Aug: CIA vertelde 2 hjckrs in de VS; FBI vertelde Moussaoui aQ
-0,45 = 24Aug: Jarrah koopt luchtkaarten, GPS-eenheid; W goedkeuring 50%
-0,46 = 27aug: voorlaatste Israëlische bedrijf verlaat WTC
-0,47 = 30Aug: W claimt steun voor Palestijnse staat
-0,48 = 02Sep: alg. alert in aQ-kampen; DC lessen voor Hanjour
-0.49 = 05Sep: Congres terug; Atta stuurt overgebleven geld naar Dubai
-0.50 = 08Sep: Atta's laatste telefoontje naar vader; Massoud vermoord
-0.51 = 10Sep: W leest "My Pet Goat" met Sarasota 2e klassers

bron onbekend, gepubliceerd ~2001