Planetair Solvabiliteitsbeheerplan

Actuarissen En Andere Risicoprofessionals In Financiële Dienstverlening Moeten Onderdeel Zijn door op in Lees Voer

Actuarissen hebben te maken met onzekerheid en elke dag extreme risico's. Ze werken met rampzalige gebeurtenissen voor individuen (dood door ongeval) en bedrijven (faillissement). Deze zijn ernstige, onzekere en onomkeerbare bedreigingen. Het klimaatrisico is vergelijkbaar: het is zeer onzeker, zal waarschijnlijk onomkeerbare schokken met zich meebrengen en zelfs rampzalig zijn voor naties of zelfs voor de wereld.

Actuarissen nemen extreem risico serieus en hebben praktische hulpmiddelen ontwikkeld om dit probleem te beheersen. Helaas is hun aanpak zelden toegepast op het klimaat risico. Met dit tijdige rapport wordt geprobeerd hieraan tegemoet te komen.

‘Climate Scorpion – The Sting is in the Tail’ brengt de zaak naar voren waarom en hoe de actuariële benadering kan worden gebruikt voor de klimaat wijziging. Het begint met te schetsen hoe actuarissen omgaan met extreme, verwoestende risico's, wat dit betekent voor de klimaatverandering, wat we doen met omslagpunten en sociale domino-effecten van klimaatverandering, en welke acties we ondernemen om het risico te beheersen.

Deze acties omvatten in het bijzonder middelen om positieve sociaal-economische kantelingen te versnellen, punten zoals de toepassing van hernieuwbare energie. Het betoogt op overtuigende wijze dat we klimaatrisico’s als een risico moeten beschouwen, een probleem van ‘Planetaire Solvabiliteit’, het begrijpen en beheren van risico’s voor het voortbestaan van de mondiale samenleving op de langere termijn.

Kortom, we moeten een beste inschatting maken van het ergste geval en beleid maken op die basis. Dit is een broodnodig concept en het idee van een Planetary Solvency-commissie is welkom. Speciaal gezien ons groeiende, maar precaire gebrek aan kennis over extreem klimaatrisico en omslagpunten. Dit rapport is eerder een eerste stap dan een definitief einde. Het markeert hopelijk het begin van intenser en vruchtbaarder betrokkenheid van de actuaris bij het mondiale klimaatrisico. De pensioen- en verzekeringssector, gesteund door actuarissen en andere risicoprofessionals in de financiële dienstverlening moeten dat wel zijn als onderdeel van elk planetair solvabiliteitsbeheerplan.

Lees het hele rapport in PDF
Bron: Institute and Faculty of Actuaries