Pesticide Stemmen NL in EU

Nederlandse Stem Analyse EU Parlement Over Wetgeving Gericht Op Terugdringen Chemische Bestrijdingsmiddelen door op in Politiek

Analyse van Nederlands stemmen in het EU parlement op wetgeving gericht op het terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. (afbeelding in PDF)

De visie van PAN Europe is een wereld waarin landbouwproductiviteit wordt bereikt door werkelijk duurzame landbouwproductiesystemen waarin agrochemische inputs en milieuschade tot een minimum worden beperkt, en waar lokale mensen de lokale productie controleren met behulp van lokale variëteiten. PAN Europe streeft ernaar gevaarlijke pesticiden in Europa te elimineren, de afhankelijkheid van pesticiden te verminderen en ecologisch verantwoorde alternatieven voor chemische ongediertebestrijding te bevorderen.

Om deze visie te verwezenlijken voert PAN Europe belangenbehartiging, beleidsanalyse, netwerk- en campagneactiviteiten op het gebied van pesticiden uit. Het fungeert als centraal punt voor de belangenbehartiging van NGO's en publieke participatie in het pesticidenbeleid van de EU en werkt nauw samen met vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Commissie en de Raad om belangrijke besluitvormers te betrekken bij het terugdringen van het gebruik van gevaarlijke pesticiden. Onze initiatieven omvatten ook de samenwerking met boeren, wetenschappers, academici, detailhandelaren en vakbonden.

Omdat ontwikkelingen in de landbouw, de menselijke gezondheid en het milieu vaak complex zijn, is de beschikbaarheid van actuele wetenschappelijke informatie van het grootste belang. Om aan deze vraag te voldoen zijn de periodieke rapporten van de PAN Europe-commissie gericht op de belangrijkste aspecten van het debat. Deze zijn essentieel bij het informeren van een diversiteit aan externe belanghebbenden over veranderingen.

Hoe meer mensen weten over gevaarlijke pesticiden, hoe meer mensen de noodzaak van actie begrijpen. Daarom werkt PAN Europe eraan om een ​​breder publiek te betrekken bij de aanwezigheid van gevaarlijke pesticiden in ons voedsel, onze watersystemen, de bodem en de lucht. PAN Europe bereidt en verspreidt regelmatig informatiebriefings over specifieke beleidsonderwerpen en brengt persberichten uit over een breed scala aan pesticidengerelateerde kwesties. PAN Europe levert regelmatig geïnformeerde commentaren aan journalisten die schrijven over pesticidenkwesties.

We nemen ook deel aan openbare seminars - variërend van workshops georganiseerd door de groene campagnevoerders tot debatten georganiseerd door de pesticidenindustrie.Pesticide
Action
Network
Europe

~ PAN Europa 2022 Activiteitenrapport
~ PAN Europa 2021 Activiteitenrapport
~ PAN Europa 2020 Activiteitenrapport
~ PAN Europa 2019 Activiteitenrapport