Negativiteit

geestelijke hulpvraag door op in Gedachten Log

Mijn diepgewortelde negativiteit over het gebrek aan altruïsme en wijsheid in genomen beslissingen overal in de wereld, mijn uitgesproken oordelen over mensen en hun gedrag, en vooral mijn toenemende negativiteit bij dagelijkse handelingen en confrontaties, brengen de relatie met mijn vrouw ernstig in gevaar. Ik weet dat ik geduld moet hebben en niet moet oordelen, dankbaar zijn en accepteren. Maar ondanks dat ik mijn best doe val ik steeds terug in oude gewoontes.

kort lontje ~ snel ontregeld ~ alles moet perfect ~ stemmingswisselingen ~ cynisme ~ emotioneel geagiteerd gedrag ~ ongepaste manifestatie ~ vervelende stemming en houding

Het afgelopen half jaar heb ik een reeks van medici gezien en gesproken over mijn lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Het resultaat daarvan is overwegend negatief, zowel medisch als therapeutisch. Ik heb van 2 psychiaters medicijnen (Sertraline, Mirtazapine) en van 3 psychologen adviezen (rust en doseren) gekregen, zodat ik nu weer emotioneel stabiel ben. In de familie zijn gevallen van bipolaire of borderline stoornis bekend.

Onder behandeling van : huisarts ~ uroloog ~ neuroloog ~ psychiater ~ revalidatiearts ~ fysiotherapeut ~ psycholoog ~ praktijk ondersteunend huisarts GGZ ~ verpleegkundig specialist psychosociale zorg en consultatieve psychiatrie (werkt!)
voor klachten die MS gerelateerd zijn.

stress handling ~ rouwproces verlies functionaliteit door MS ~ somberheid ~ lusteloosheid ~ overspannenheid ~ burn-out ~ verlies geheugen korte en lange termijn ~ minderwaardigheid ~ balans vinden

levensdoel: handicap met waarde dragen en Robine ondersteunen