Mijn leesvoer

links naar interessante kranten en magazines door op in Lees Voer

Ik word de laatste jaren echt gek van nieuwsmedia. De nieuwsrubrieken en nieuwszenders op TV die langskomen voor ik ze wegzap, de kranten op bekende plekken die ik inzie voor ik ze in een prullenbak frommel, het staat vol met ongenuanceerde rotzooi. Niet goed nagedacht, geef je bek maar een slinger, als het maar sensatie en dus bekijks oplevert. We leven in een advertentie gedreven wereld vol met bagger. Op internet heb je iets meer controle over wat je wilt lezen, zien, horen. Hieronder een lijstje met verstandige, genuanceerde, leerzame bronnen. Het is het enige nieuws dat ik nog consumeer.

Nederland

CORRESPONDENT   De Correspondent is gebaseerd op tien principes. Deze principes verwoorden waar we voor staan en waar we naar streven, op journalistiek en maatschappelijk vlak.
1 We zijn jouw medicijn tegen de waan van de dag. Nieuws gaat meestal over wat er vandaag gebeurt, maar zelden over wat er elke dag gebeurt. Het richt zich op de uitzonderingen, waardoor de regel buiten beschouwing blijft. De Correspondent heeft een andere opvatting van nieuws: wij kijken niet naar het sensationele, maar naar het fundamentele. Onze correspondenten laten zich niet leiden door de waan van de dag, maar richten hun aandacht op structurele ontwikkelingen in onze samenleving en in de wereld. Anders gezegd: wij vertellen je niet over het weer, maar over het klimaat – en hopen je zo dieper inzicht te geven in hoe de wereld werkt.
2 We zijn volledig advertentievrij. De Correspondent is een advertentievrij platform. Daaronder valt ook zogeheten gesponsorde content. We worden gefinancierd door betalende leden, die we niet als 'doelgroepen' zien. We verkopen jouw aandacht en jouw persoonlijke data niet door aan adverteerders. We staan wel open voor inhoudelijke samenwerkingen met andere media. Ook accepteren we financiering van organisaties wier investeringen direct bijdragen aan onze journalistieke doelen. Bij zulke financiering is één voorwaarde ononderhandelbaar: volledige redactionele onafhankelijkheid.
3 We bestrijden stereotypen, vooroordelen en angstzaaierij. Een veelvoorkomende manier om media-aandacht te trekken, is door een groep mensen te beledigen. Eerst volgt er een stortvloed aan verontwaardigde reacties, daarna vaak een tweede vlaag van woede, gericht op de media-aandacht zelf. Het resultaat is dat de belediging dagenlang het nieuws blijft domineren en zo vooroordelen en stereotypen verspreidt en bevestigt. De Correspondent spreekt zich actief uit tegen dit soort stereotypering en angstzaaierij en doet niet mee aan nieuws dat bedoeld is om te shockeren in plaats van te informeren. Doordat we niet bang zijn om 'het laatste nieuws' te missen, kunnen we grondiger onderzoek doen en zo deze kwalijke effecten van nieuws tegengaan.
4 We vertellen je niet alleen het probleem, maar ook wat we eraan kunnen doen. Wie veel nieuws tot zich neemt, voelt zich al gauw machteloos en cynisch: 'Er is zo veel mis in de wereld, ik zou niet weten waar ik zou moeten beginnen.' De Correspondent wil hier iets aan doen: door niet alleen maar oog te hebben voor problemen, maar ook voor mogelijke oplossingen. Deze vorm van journalistiek wordt 'constructieve journalistiek' genoemd, niet te verwarren met 'goed nieuws'. Het is een manier van verhalen vertellen die naar voren brengt wat er mis is én wat er aan problemen gedaan kan worden. We schuwen journalistiek activisme dan ook niet: correspondenten spreken zich geregeld uit voor positieve veranderingen in de maatschappij en dragen daar ook actief aan bij.
5 We werken samen met jullie, onze deskundige leden. Van de meeste onderwerpen waarover wij verslag doen, weten onze leden collectief veel meer dan wijzelf. Daarom wil De Correspondent niet alleen informatie zenden, we hopen deze ook te ontvangen. Als we berichten over een onderwerp waar jij verstand van hebt, willen we graag dat je jouw kennis en ervaringen met ons deelt. We maken onze onderzoeksvragen en verhaalideeën openbaar om feedback te krijgen en om zo onze journalistiek te kunnen verbeteren. We zien jou dus niet als een passieve nieuwsconsument, maar als een deskundige die waardevolle kennis kan bijdragen.
6 We doen niet alsof we 'neutraal' zijn, maar zijn transparant over ons wereldbeeld. Bij De Correspondent vinden we dat journalisten niet moeten doen alsof ze 'neutraal' of 'onbevooroordeeld' zijn. Wij denken dat het beter is om transparant te zijn over onze standpunten in plaats van te beweren dat we die niet hebben. Dat betekent niet dat we partijdig zijn of dat onze correspondenten allemaal één bepaalde politieke ideologie aanhangen. Het betekent evenmin dat we geen belang hechten aan feiten. Maar feiten krijgen pas betekenis als ze worden geïnterpreteerd. Daarom zijn onze correspondenten open over hun wereldbeelden en de morele overtuigingen die achter hun interpretaties schuilgaan. En als de feiten veranderen, veranderen onze meningen mee.
7 We beschermen je privacy door zo min mogelijk gegevens over je te verzamelen. Veel online diensten zijn gratis, omdat je er als gebruiker voor betaalt door privacygevoelige gegevens prijs te geven. Bij De Correspondent vinden we jouw privacy belangrijk en minimaliseren we daarom de data die we over je verzamelen. We vragen alleen de gegevens waartoe we wettelijk verplicht zijn of die nodig zijn voor het goed functioneren van ons platform (zoals een loginnaam en wachtwoord). We verkopen deze informatie niet aan derden. We leggen uit wat we met de verkregen gegevens doen. En we geven je waar mogelijk zeggenschap over de gegevens die we verzamelen.
8 We willen zo inclusief mogelijk zijn. Journalistiek is gebaat bij een rijkdom aan wereldbeelden. Daarom zijn we altijd op zoek naar mensen met uiteenlopende achtergronden en perspectieven, zowel binnen de redactie als op ons platform. Ons inclusiviteitsprincipe komt terug in de manier waarop we correspondenten vinden, lezers bereiken en met leden omgaan. Door correspondenten met uiteenlopende achtergronden en wereldbeelden een podium te geven, vergroten we de diversiteit op onze redactie. Doordat leden onze verhalen gratis kunnen delen, bereiken we een divers lezerspubliek. En door een toegankelijke prijs voor een lidmaatschap te vragen, sluiten we niemand om financiële redenen uit van onze journalistiek.
9 We stellen de journalistiek altijd boven financieel gewin. Al meer dan een eeuw wordt nieuws voor een flink deel gefinancierd door advertenties. Commerciële media proberen zo veel mogelijk aandacht te trekken van een publiek, om deze aandacht vervolgens door te verkopen aan adverteerders. Het onderliggende doel is om zo veel mogelijk winst te genereren. Bij De Correspondent doen we niet aan winstmaximalisatie. In onze statuten is vastgelegd dat een winstuitkering nooit groter mag zijn dan 5 procent van de omzet. We gaan ook niet in zee met investeerders die niet instemmen met dit rendementsplafond.
10 We geloven in transparantie en voortdurende zelfverbetering. Bij De Correspondent zijn we van mening dat 'de juiste manier' van journalistiek bedrijven niet bestaat. Wij beschouwen onszelf niet als de oplossing voor alles wat er mis is in 'de media'. Als we fouten maken, geven we die toe en corrigeren we ze. Ook zijn we transparant over hoe we je geld besteden in ons financieel en redactioneel jaarverslag. We zullen ons voortdurend inspannen om onszelf te verbeteren en nodigen je uit ons daarbij te helpen. Zo blijven we samen leren, over onszelf en over de wereld waarin we leven.

BRAINWASH   een dagelijks podium voor onverwachte ideeën - We leven in een tijd van extremen. Een tijd waarin media vooral oog hebben voor tegenstellingen en conflict, terwijl de werkelijkheid vaak veel genuanceerder is. Elke vraag heeft meerdere antwoorden, elk probleem meerdere invalshoeken en elke oplossing meerdere uitkomsten. We kleuren onze kaders zelf in, met de ervaringen die we opdoen en de kennis die we om ons heen vergaren.
Brainwash helpt je daarbij. Door je een plek te bieden waar de grote persoonlijk en maatschappelijke vraagstukken vanuit een verrassend perspectief te belichten. Al filosoferend en improviserend proberen onze filosofen, wetenschappers, schrijvers en comedians jouw blik te kantelen. Geen pasklare antwoorden, maar onverwachte inzichten, nieuwe ideeën en vooral veel stof tot nadenken.
Brainwash.nl is ontstaan uit het Brainwash Festival, dat in 2012 is opgericht door Human en The School of Life. Het festival vindt jaarlijks plaats in het hart van Amsterdam en trekt per editie meer dan 6.500 bezoekers. In 2016 is het online platform brainwash.nl gelanceerd, met inmiddels ruim 100.000 unieke bezoekers per maand. Daarnaast is Brainwash er ook op NPO Radio 1, podcast en zijn er televisieuitzendingen van Brainwash op NPO 2.

TROUW   Trouw is een nieuwsmedium dat altijd op zoek gaat naar de verdieping achter het nieuws. Wij houden u op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen en discussies van de dag. Nog belangrijker vinden wij het om de betekenis van dat nieuws bloot te leggen.
Trouw verscheen voor het eerst in 1943, als de illegale krant van het protestantse verzet tegen de Duitse bezetter. Na de oorlog ging Trouw bovengronds door. In die tijd gold de krant als de spreekbuis van de protestantse zuil.
Tegenwoordig zijn wij een onafhankelijk medium, dat niet meer exclusief voor het christelijke volksdeel schrijft. Maar onze geschiedenis beïnvloedt onze identiteit nog steeds: wij hebben in de berichtgeving bijzondere aandacht voor democratie, duurzaamheid en alle vormen van religie, filosofie en levensbeschouwing. Wij gaan liever op zoek naar oplossingen voor maatschappelijke problemen, dan dat we slechts aan de zijlijn commentaar leveren. We streven naar verbinding met onze lezers.
Op papier verschijnt Trouw iedere dag met het katern De Verdieping, waarin de langere achtergrondverhalen bij het nieuws staan. In het weekeinde maken wij tevens de bijlages Tijd en Letter & Geest. Tijd brengt verhalen uit het dagelijks leven, Letter & Geest brengt essays en boekrecensies.
Online kunt u de verhalen van onze journalisten lezen op het moment dat ze relevant zijn, vaak nog voor ze in de krant verschenen zijn. Abonnees hebben onbeperkt toegang tot onze site, anderen kunnen een beperkt aantal verhalen per maand lezen.

VPRO   Missie: De VPRO is een creatieve publieke mediaorganisatie die met inhoudelijk verdiepende programma’s en intelligent vermaak grenzen verkent. Door buiten de gebaande paden te treden en te duiden wat er in de wereld gebeurt, willen we bijdragen aan nieuwe inzichten en ideeënvorming.
Grenzen verkennen: Buiten de gebaande paden, vaak tegen de stroom in, verkennen we grenzen. Nieuwsgierig naar het leven elders en naar de toekomst. En gefascineerd door het buitengewone. Bij onze verkenningen blijven we graag weg van het midden want het nieuwe ontstaat in de randen. Daar ligt onze natuurlijke habitat, daar zoeken we actief naar bijzondere ontwikkelingen, trends en denkers. Dat levert steeds weer verrassende verhalen op. Met die verhalen willen we duiden wat er in de wereld gebeurt.
Voor wie: We zijn er voor mensen die bereid zijn om buiten hun comfortzone te treden, voortdurend hun gedachten willen scherpen, de behoefte hebben zich te ontwikkelen en zich open stellen voor nieuwe of andere ideeën. Mensen die middenin de wereld staan en ons als hun partner zien in de zoektocht naar nieuwe ervaringen, kennis en inzichten en af en toe een goede grap.
Intelligent: Als omroepinstelling en vereniging staan we sinds 1926 in een traditie van vrijzinnigheid. We vormen de uitvalsbasis voor het vrije denken, in een wereld die wel wat diepgang en intelligentie kan gebruiken. Een plek voor nieuwe ideeën en concepten. Voor verhalen die ergens voor staan en aanzetten tot nadenken.
Vakmanschap: We laten ons graag voorstaan op ons vakmanschap. We nemen de tijd voor gedegen research en investeren in de beste professionals en talenten. We produceren veel zelf maar ook samen met verwante creatieve instellingen en organisaties in binnen- en buitenland. Daarbij willen we op onze kwaliteit de maat worden genomen. Dat vinden we van groot belang in een tijd waarin commercie in toenemende mate de smaak bepaalt en succes niet altijd synoniem is voor het beste.
Creativiteit: Voor ons is creativiteit een kwestie van mentaliteit. We willen zelf creëren, scheppen en maken. Met die mentaliteit proberen we andere wegen uit die ons brengen bij nieuwe concepten. Dit betekent ook dat we de ruimte geven aan onorthodoxe ideeën, talentvolle jonge makers en experiment.
Innovatie: We zoeken steeds weer andere manieren om onze verhalen aan de man te brengen. Hierbij zien wij ons continu uitgedaagd door het steeds veranderende mediagebruik en de toenemende distributiemogelijkheden. Innovatie behoort tot onze kern. We zetten in op programmavernieuwing op alle platforms en participeren in de nieuwste ontwikkelingen. We werken samen met ontwerpers en mediamakers aan toepassingen van nieuwe technologieën die hun weerslag kunnen krijgen in onze programmering.
Absurdisme: We hebben een lange traditie in stoutmoedigheid en absurditeit. Daarom zijn humor en satire voor ons een veel beproefd stijlmiddel waarmee we graag een spiegel voorhouden of een taboe doorbreken.

HUMAN   De wereld heeft mensen nodig. Mensen die niet vervlakken, maar onderzoeken en vragen blijven stellen. Die eerst nadenken en dan oordelen.
Hoe kunnen we, gewapend met een overdosis aan nieuwsgierigheid, beter grip krijgen op de wereld waarin we leven, de wereld waarin we als burgers actief zijn? Hoe kunnen we bijdragen aan een samenleving van betrokken mensen die verantwoordelijkheid nemen?
Wij zijn Human. Een kleine, creatieve en bevlogen omroep met voelsprieten in de maatschappij. Wij verkennen het leven, agenderen relevante thema’s om met partners en publiek bij stil te staan en zo positieve verandering teweeg te brengen.
Human is er niet voor de pasklare antwoorden. Wij vertellen niet hoe te leven, hoe te denken, wat je mening moet zijn. We onderzoeken. En we zetten onze verbeelding aan het werk.
We doen het niet alleen. Human werkt vanuit een netwerk van verwante media en maatschappelijke organisaties. Hun kennis en ervaring, en in toenemende mate ook die van onze leden, zijn onmisbaar om te blijven agenderen.

 

Internationaal

AEON   Since 2012, Aeon has established itself as a unique digital magazine, publishing some of the most profound and provocative thinking on the web. We ask the big questions and find the freshest, most original answers, provided by leading thinkers on science, philosophy, society and the arts.

QUANTA   Quanta Magazine is an editorially independent online publication launched by the Simons Foundation to enhance public understanding of science. Why Quanta? Albert Einstein called photons “quanta of light.” Our goal is to “illuminate science.” Our reporters focus on developments in mathematics, theoretical physics, theoretical computer science and the basic life sciences. The best traditional news organizations provide excellent reporting on applied areas of science such as health, medicine, technology, engineering and the environment. We strive to complement and augment existing media coverage. Our work often resembles journalistic alchemy — we mash together the complexities of science with the malleable art of storytelling in an attempt to forge a precious new alloy. It can be a mind-bending enterprise, but we relish the challenge.

ECONOMIST   Starting point is that government should only remove power and wealth from individuals when it has an excellent reason to do so. When The Economist opines on new ideas and policies, it does so on the basis of their merits, not of who supports or opposes them. The result is a position that is neither right nor left but a blend of the two, drawing on the classical liberalism of the 19th century and coming from what we like to call the radical centre.

ATLANTIC   First: In Literature, to leave no province unrepresented, so that while each number will contain articles of an abstract and permanent value, it will also be found that the healthy appetite of the mind for entertainment in its various forms of Narrative, Wit, and Humor, will not go uncared for. The publishers wish to say, also, that while native writers will receive the most solid encouragement, and will be mainly relied on to fill the pages of The Atlantic, they will not hesitate to draw from the foreign sources at their command, as occasion may require, relying rather on the competency of an author to treat a particular subject, than on any other claim whatever. In this way they hope to make their Periodical welcome wherever the English tongue is spoken or read.
Second: In the term Art they intend to include the whole domain of aesthetics, and hope gradually to make this critical department a true and fearless representative of Art, in all its various branches, without any regard to prejudice, whether personal or national, or to private considerations of what kind soever.
Third: In Politics, The Atlantic will be the organ of no party or clique, but will honestly endeavor to be the exponent of what its conductors believe to be the American idea. It will deal frankly with persons and with parties, endeavoring always to keep in view that moral element which transcends all persons and parties, and which alone makes the basis of a true and lasting national prosperity. It will not rank itself with any sect of anties, but with that body of men which is in favor of Freedom, National Progress, and Honor, whether public or private.

NEW YORKER   Weekly magazine offering a signature mix of reporting and commentary on politics, international affairs, popular culture and the arts, science and technology, and business, along with fiction, poetry, humor, and cartoons.

WIRED   Where tomorrow is realized. It is the essential source of information and ideas that make sense of a world in constant transformation. The WIRED conversation illuminates how technology is changing every aspect of our lives—from culture to business, science to design. The breakthroughs and innovations that we uncover lead to new ways of thinking, new connections, and new industries. WIRED reaches more than 30 million people each month through WIRED.com, our digital edition, the magazine, social media, and live events.

EDGE   Edge.org was launched in 1996 as the online version of 'The Reality Club' and as a living document on the Web to display the activities of 'The Third Culture'. The Reality Club was an informal gathering of intellectuals who met from 1981 to 1996 in Chinese restaurants, artist lofts, investment banking firms, ballrooms, museums, living rooms and elsewhere. Reality Club members presented their work with the understanding that they will be challenged. The hallmark of The Reality Club has been rigorous and sometimes impolite (but not ad hominem) discourse. The motto of the Club was inspired by the late artist-philosopher James Lee Byars: "To arrive at the edge of the world's knowledge, seek out the most complex and sophisticated minds, put them in a room together, and have them ask each other the questions they are asking themselves."

FOREIGN POLICY   Over the course of almost half a century of award-winning journalism, design, and the presentation of important new ideas from the world’s leading thinkers, Foreign Policy has established itself at the forefront of media organizations devoted to the coverage of global affairs. Through Foreign Policy Magazine, our website ForeignPolicy.com, and FP Events, the FP Group reaches an international audience of millions and has become a trusted source of insight and analysis for leaders from government, business, finance, and the academic world. FP is committed to continuing to innovate through partnerships that utilize new technologies, new media and creative new approaches to bring together those leaders to better understand and address the most urgent and important issues of our time.

EUDAIMONIA   In an era dominated by rapid change and uncertainty, we help organizations understand the intricacies of economics, strategy, and the larger socio-cultural shifts shaping our world. Drawing from Umair Haque’s extensive research, writings, and his unique perspective on business and society, our consultancy offers tailored solutions that don’t just aim for profitability, but also purpose and deep meaning. Every age has a challenge. Here’s today’s. Crafting a new paradigm of human organization, that values, represents, respects, celebrates, elevates, and expands life.

SAGE   Global academic publisher of books, journals, and a growing suite of library products and services. Driven by the belief that social and behavioral science has the power to improve society, we focus on publishing impactful research, enabling robust research methodology, and producing high quality educational resources that support instructors to prepare the citizens, policymakers, educators and researchers of the future. We publish more than 1,000 journals and 600 new books globally each year, as well as library resources that include archives, data, case studies, video, and technologies for discovery, access, and engagement.

FIX THE NEWS   Independent, subscriber-supported publication that reports good news from around the world. We are read by 55,000 people from 195 countries. Each week, we find stories of progress on human rights, public health, peace and safety, economic development, conservation and clean energy, and summarise and share them in our newsletter.

SYSTEM ECONOMICS   Hans Stegeman on economics, system failure, transformation, sustainability, finance and... activism, including the LI newsletter Tipping Point Economics