Menselijke Waarden & Ethiek Leren

Dat sluit aan bij Executieve Functies in het Onderwijs door op in Onderwijs

Menselijke Ethiek & Waarden (ME&W) zijn de principes die ons denken en gedrag sturen en ons helpen een zinvol leven te leiden. Ze omvatten zaken als eerlijkheid, mededogen en rechtvaardigheid. Executieve Functies (EF) zijn een reeks cognitieve en gedragsvaardigheden waarmee we taken kunnen plannen, organiseren en uitvoeren. Ze zijn essentieel voor succes op school, op het werk en in het leven.

Er is een sterke relatie tussen menselijke waarden en executieve functies. In feite zijn veel van de vaardigheden die betrokken zijn bij het naleven van onze waarden ook betrokken bij het uitoefenen van onze executieve vaardigheden. Het vermogen om onze emoties te beheersen is bijvoorbeeld essentieel voor zowel eerlijkheid als billijkheid. Het vermogen om te plannen en te organiseren is essentieel voor zowel verantwoordelijkheid als doorzettingsvermogen.

Door hierover met kinderen te praten, kunnen ze deze vaardigheden ontwikkelen en volgens hun waarden leven. Door het verband tussen deze twee vaardigheden te begrijpen, kunnen kinderen leren hoe ze het op school, thuis, overal kunnen gebruiken.

11 Kleuren

EFApp - Gesprekskaarten Executieve Functies PWA

Menselijke Waarden & Ethiek

Dit zijn de principes die menselijk denken, gedrag en ontwikkeling sturen en ons helpen een zinvol leven te leiden. Ze worden vaak geleerd van onze ouders, leraren en andere rolmodellen. En ze zijn internationaal.
De 11 belangrijkste menselijke waarden zijn:

 • Eerlijkheid: waarheidsgetrouw en betrouwbaar zijn.
 • Rechtvaardigheid: Iedereen gelijk en met respect behandelen.
 • Compassie: Empathie voelen voor anderen en hen willen helpen.
 • Gerechtigheid: handhaven wat juist en eerlijk is, zelfs als het moeilijk is.
 • Verantwoordelijkheid: Verantwoordelijkheid nemen voor uw acties en de gevolgen ervan.
 • Vriendelijkheid: anderen vriendelijk en attent behandelen.
 • Nederigheid: Je eigen beperkingen erkennen en openstaan om van anderen te leren.
 • Veerkracht: uitdagingen overwinnen en herstellen van tegenslagen.
 • Doorzettingsvermogen: geef nooit je doelen op, zelfs als het moeilijk is.
 • Optimisme: het goede in de wereld zien en geloven dat dingen beter zullen worden.
 • Dankbaarheid: de goede dingen in je leven waarderen en je waardering tonen aan anderen.

Executieve Functies

Dit zijn een reeks cognitieve en uitvoerende vaardigheden (bedenken en gedrag) waarmee we taken goed kunnen plannen, organiseren en uitvoeren. Ze zijn essentieel voor succes op school, op het werk en in het leven.
De 11 executieve functies zijn:

 • Emotieregulatie: het vermogen om onze emoties te beheersen en kalm te blijven in stressvolle situaties.
 • Reactie-inhibitie: het vermogen om onze impulsen te beheersen en bevrediging uit te stellen.
 • Volgehouden aandacht: het vermogen om zich gedurende een lange periode op een taak te concentreren.
 • Taakinitiatie: het vermogen om taken te starten en uit te voeren.
 • Doelgericht doorzettingsvermogen: het vermogen om door te zetten ondanks uitdagingen.
 • Flexibiliteit: het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen en buiten de gebaande paden te denken.
 • Planning: het vermogen om plannen te maken en doelen te stellen.
 • Tijdmanagement: het vermogen om onze tijd effectief te beheren.
 • Werkgeheugen: het vermogen om informatie vast te houden en deze te gebruiken om taken uit te voeren.
 • Organisatie: het vermogen om onze bezittingen en informatie bij te houden.
 • Metacognitie: het vermogen om na te denken over ons eigen denken en hoe we leren.

Gesprekskaarten Executieve Functies

EFApp + EVApp - Gesprekskaarten Executieve Functies + Ethiek & Waarden Progressive Web Apps

Hoe met kinderen te praten over menselijke waarden & ethiek en executieve functies

Hier een paar ideeën:

 • Gebruik verhalen en analogieën: Verhalen en analogieën kunnen een geweldige manier zijn om kinderen kennis te laten maken met deze concepten. Je kunt bijvoorbeeld een verhaal vertellen over een personage dat moeite heeft zijn emoties onder controle te houden of een moeilijke beslissing neemt. Je zou ook analogieën kunnen gebruiken, zoals het vergelijken van executieve functies met een spier die sterker wordt door gebruik.
 • Gebruik games en activiteiten: Games en activiteiten kunnen een leuke manier zijn om kinderen te helpen hun executieve vaardigheden te oefenen en meer te weten te komen over fundamentele menselijke waarden. U kunt bijvoorbeeld een spelletje Simon Says spelen om kinderen te helpen bij het oefenen van het volgen van instructies. U kunt ook een discussie voeren over wat het betekent om eerlijk of eerlijk te zijn. Gebruik EFApp voor stellingen, uitleg en interventies in gerichte gesprekken in een-op-een of klassituaties.
 • Wees geduldig en ondersteunend: Het is belangrijk om geduldig en ondersteunend te zijn wanneer je met kinderen praat over ME&W en EF. Dit zijn complexe concepten en het kan even duren voordat kinderen ze begrijpen. Zorg ervoor dat je kinderen prijst voor hun inspanningen en hen helpt in te zien hoe hun executieve vaardigheden hen helpen succesvol te zijn.

Het belang van praten met kinderen over menselijke ethiek & waarden en executieve vaardigheden

De voordelen:

 • Kinderen helpen hun executieve functies te ontwikkelen: Door met kinderen over EF te praten, kunnen we hen helpen te begrijpen wat deze vaardigheden zijn en hoe ze deze kunnen ontwikkelen. Dit kan hen helpen om succesvoller te zijn op school, op het werk en in het leven.
 • Kinderen helpen om naar hun waarden te leven: door met kinderen over ME&W te praten, kunnen we ze helpen om het belang van deze waarden te begrijpen en hoe ze ernaar kunnen leven. Dit kan hen helpen om meer verantwoordelijke, zorgzame en ethische individuen te worden.
 • Sociaal-emotioneel leren bevorderen: Praten over ME&W en EF kan kinderen helpen hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Deze executieve vaardigheden zijn essentieel voor succes op school, op het werk en in het leven.
 • Een positiever schoolklimaat creëren: Praten over ME&W en EF kan helpen om een positiever schoolklimaat te creëren. Dit kan helpen om pesten, conflicten en andere problemen op scholen te verminderen.

Conclusie

Praten met kinderen over menselijke ethiek en waarden en uitvoerende functies is een belangrijke manier om hen te helpen deze vaardigheden te ontwikkelen en naar hun waarden te leven. Het is een waardevolle investering in hun toekomst.

Aanvullende tips om met kinderen te praten over menselijke waarden en executieve functies:

 • Begin vroeg: hoe eerder je met kinderen over deze onderwerpen begint te praten, hoe beter.
 • Wees geschikt voor de leeftijd: stem je gesprekken af op de leeftijd en het volwassenheidsniveau van je pupil.
 • Gebruik voorbeelden uit de praktijk: gebruik voorbeelden uit je eigen leven
  of uit de levens van mensen die het kind kent om de concepten waarover je spreekt te illustreren.
 • Wees positief: focus op de positieve aspecten van menselijke waarden en uitvoerende functies.
 • Wees geduldig: het kan even duren voordat een kind deze concepten begrijpt.
 • Veel plezier: maak de discussies leuk en boeiend.

Praten met kinderen over menselijke ethiek en executieve functies is een lonende ervaring. Het kan hen helpen succesvollere, verantwoordelijkere en zorgzamere individuen te worden.

Leren Leren Int.

Leren Leren Int. heeft EFApp ontwikkeld, de Gesprekskaarten Executieve Functies App (Conversation Cards Executive Functions Progressive Web App). Ze zijn bezig met de ontwikkeling van EVApp, de Conversation Cards Ethics & Values App. Met deze tools voor coaches, leerkrachten en voogden kun je met kinderen praten over hun executieve vaardigheden en hun gebruik van menselijke ethiek en waarden. Door met elkaar in gesprek te gaan kom je erachter welke hulpvraag er speelt en kun je gezamenlijk helder krijgen wat er al goed gaat en wat beter kan.

De Conversation Cards Executive Functions Progressive Web App is de universele tool om met kinderen een gesprek te voeren. EFApp geeft je de juiste gespreksonderwerpen, voor kinderen in elk schooltype. Er zijn veel stellingen, verklaringen en interventies die je kunt bespreken. Door de scores bij te houden, krijgen zowel de student als jij een goed inzicht in de naleving en de uitdagingen die er nog zijn. De scores in EFApp worden per pupil en schooltype opgeslagen.

Praat over categorie en uitspraken en laat kinderen zelf scoren. Een kind laten begrijpen wat er verbeterd kan worden en hem of haar mede-eigenaar maken van het probleem en de aan te leren vaardigheden is een '21st Century Skill' van de leerkracht. We willen je in je kracht zetten. Praat met ze, niet over ze.

https://lerenlerenint.net op whiteboard, tablet, computer, smartphone. Installeren, voeg toe aan scherm.

 

Progressive Web App

De PWA is bedacht en uitgevonden door Steve Jobs als een eenvoudige, universele en vooruitstrevende methode voor informatie-uitwisseling via internet. Progressive Web Apps als een manier om alle webervaringen te leveren. Hij was van mening dat PWA's zouden moeten zijn:

 • Snel: PWA's laden snel, zelfs bij langzame verbindingen.
 • Bestand tegen netwerkfouten: PWA's kunnen offline werken, zodat gebruikers er nog steeds toegang toe hebben, zelfs als ze geen internetverbinding hebben.
 • Installeerbaar: PWA's kunnen op alle apparaten van gebruikers worden geïnstalleerd, zodat ze vanaf hun startscherm kunnen worden gestart als een native app.
Jobs was van mening dat PWA's een aantal voordelen kunnen bieden ten opzichte van traditionele web-apps, waaronder:
 • Betere UX (gebruikerservaring): PWA's bieden een meer app-achtige ervaring, met functies zoals offline toegang en pushmeldingen.
 • Betere vindbaarheid: PWA's kunnen op alle apparaten worden geïnstalleerd, waardoor ze gemakkelijker te vinden en te gebruiken zijn.
 • Betere prestaties: PWA's laden sneller en zijn beter bestand tegen netwerkfouten dan traditionele web-apps.
De visie van Jobs op PWA's is grotendeels gerealiseerd en ze worden nu steeds populairder. Er zijn echter nog enkele uitdagingen die moeten worden aangepakt, zoals de behoefte aan betere ondersteuning door app-winkels.
Hier zijn enkele aanvullende principes van PWA's (niet genoemd door Steve):
 • Responsief: PWA's zijn responsief, wat betekent dat ze zich aanpassen aan het apparaat en de schermgrootte van de gebruiker.
 • Veilig: PWA's zijn veilig, wat betekent dat ze HTTPS gebruiken om gebruikersgegevens te beschermen.
 • Toegankelijk: PWA's zijn toegankelijk, wat betekent dat ze op elk apparaat kunnen worden gebruikt, ook door mensen met een handicap.
Progressive Web Apps die aan deze principes voldoen, bieden de beste UX en zijn toekomstbestendig.
EFApp + EVApp hebben een 100% PWA-score in Lighthouse.

introducing EVApp ~ the Coversation Cards Ethics & Values App

Het een grapje, 'next generation' maar wij denken dat we echt in de wereld meer ethiek onderwijs nodig hebben.

Praat met ze over hun wereld, en geef ze universele vaardigheden. The future is for kids!