Deltaplan Circulair

Welke Progressieve Politicus Heeft Het Lef door op in Politiek

Dom, Droevig, Degressief. Dat zijn mijn kenmerken van onze nieuwe regering.

Het is nu echt tijd om een Deltaplan Circulair te maken, voor te bereiden, met daarin:
composteerbare plastics,
supermarkten met alleen circulaire producten,
echte nitraat & fosfaat cirkels,
grond beleid,
biologische bestrijding & optimalisatie,
water veiligheid & drinkbaarheid,
wilde natuur,
nationaal zeewindenergie + lange infra + batterijen parken voor industrie en stad,
lokaal zonnepanelen + buurt energie infra + batterijen in auto's en thuis,
repareren, hergebruiken, transformeren eerst,
progressieve belastingmaatregelen,
  enz.

Het zal nog wel ff duren, dit worden lange-termijn klimaat-adaptieve oplossingen.
Maar maak een uitvoerbaar plan, een functioneel design!
Dan kunnen we plannen, budgeteren, bouwen, evalueren.
Dit doen we al eeuwen, en de volgende generatie wil het blijven doen.
Besef hoeveel we hiermee kunnen verdienen.
Dit is de manier om samen te werken, verbinding te maken, er achter te staan.
Iedereen in dit land is erbij betrokken.

Welke progressieve politicus heeft het lef om dit idee,
dat een enorme organisatie en maatschappelijke input vergt,
als speerpunt te gebruiken?

Het lijkt me een goed idee om een wiki te ontwikkelen.
Deze software is ontwikkelruimte, archief, referentie en voor iedereen toegankelijk.

Ik ga proberen een begin te maken met de index. Dit is een onafzienbare taak.

Wellicht is een platform als are.na geschikt voor een laagdrempelige participatie.