Behoud Van De Oceaan

Een Faciliterende Omgeving Ontwikkelen Om Duurzame Economische Activiteiten Te Financieren door op in Lees Voer

Hoe een faciliterende omgeving te ontwikkelen om duurzame economische activiteiten te financieren in combinatie met het behoud van de oceaan | World Ocean Summit

Voor 2030 zijn een reeks natuurbehoudsdoelstellingen en sectorspecifieke doelstellingen voor het koolstofvrij maken van de economie vastgesteld. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, moeten duurzame economische activiteiten worden gecombineerd met het behoud van de oceanen. Er is niet één kogel om de doelstellingen te bereiken, maar er is meer kans op succes met een geïntegreerde aanpak. Tijdens deze sessie werd onderzocht hoe financieringsmechanismen kunnen worden ontwikkeld om de doelstellingen voor instandhouding en het koolstofarm maken te bereiken. Sprekers en deelnemers bespraken hoe oplossingen zowel van onderaf als van bovenaf tot stand kunnen worden gebracht. Tijdens de sessie werd ook besproken wat overheden kunnen doen om mechanismen te creëren voor een duurzame oceaaneconomie en oceaanbehoud, door te werken aan schulden-voor-natuur-swaps en blauwe obligaties. Hoe kunnen lokale gemeenschapsorganisaties innovatieve mechanismen ontwikkelen met impact van onderop? De werkgroep besprak hoe ministeries, centrale banken, filantropen en de particuliere sector op één lijn kunnen komen, om zekerheid te bieden en deals sneller te laten verlopen. Deelnemers deelden ideeën over hoe ze aan belanghebbenden het potentiële traject van kleine projecten en de mogelijkheden voor schaalvergroting kunnen demonstreren.

Het milieu in staat stellen duurzame economische activiteiten te financieren

Het is belangrijk om een ​​robuust plan te hebben en te begrijpen wie de klant is, wat de echte waarde van natuurbehoud is, en belangrijk om met overheden samen te werken om een ​​blauwdruk voor de financiële strategie samen te stellen.

lees hier de belangrijkste take-aways van deze sessie