Alomvattend Economisch en Sociaal Beleidskader voor Europa

Stabilisatie, Duurzaam Herstel en Democratisering door op in Lees Voer

Het idee van Europa is op zijn retour en de Europese Unie bevindt zich in een vergevorderd stadium van desintegratie.

Met de Brexit is één grote pijler van de Europese Unie al gevallen. Snel erna stemde het Europese establishment in met de effectieve desintegratie, met eufemismen zoals een ‘multispeed’ of ‘variabel’ Europa.

“Het maakt mij niet uit wat het gaat kosten. Wij willen ons land terug!” Dit is de boodschap die je hoort, niet alleen van Brexit-aanhangers in Groot-Brittannië, maar steeds vaker ook uit Europa, de hele wereld, zelfs onder linkse mensen die pleiten voor een terugkeer naar de natiestaat.

Is Europa dus een verloren zaak? Kan het gered worden? Moet het gered worden?

DiEM25 gelooft dat wij, de volkeren van Europa, onze landen moeten terugnemen. We moeten onze regio's inderdaad terugnemen. We moeten onze steden en dorpen terugnemen. Maar om onze landen, onze regio's en onze steden terug te winnen, moeten we een gemeenschappelijk doel terugvorderen onder soevereine volkeren. En dit doen we met een internationalistisch, gemeenschappelijk, transnationaal Europees project. We hebben een Nieuw Europa nodig.

Klik hier op dit document, het schetst precies dat. ↪

INHOUDSOPGAVE
Sectie 1 – INLEIDING
1.1 De bittere vruchten van de bezuinigingen die de Europese crisis aandrijven
1.2 Protectionisme en grenshekken zijn niet de oplossing
1.3 Een Europa met meerdere snelheden of variabele geometrie is een afkorting voor een verslagen Europa
1.4 Moet Europa gered worden?
1.5 Zal Europa gered worden? De verenigende rol van constructieve ongehoorzaamheid
1.6 Stabilisatie, herstel en grotere nationale soevereiniteit moeten voorop staan
1.7 DiEM25’s European New Deal: een geïntegreerd programma voor het civiliseren van Europa compleet met een ingebouwd mechanisme om de kosten van een potentiele desintegratie te beheersen
1.8 De Europese New Deal van DiEM25 als voorwaarde voor een Democratisch Europeaanse Grondwet

Sectie 2 – EUROPESE NEW DEAL: DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN
2.1 Inleiding: Vier principes en zes doelstellingen van een New Deal voor heel Europa, onafhankelijk van het lidmaatschap van de eurozone of de EU
2.2 Het temmen van de financiële wereld en het opnieuw politiseren van de geldcreatie
2.2.1 Regulering van banken en financiële instellingen
2.2.2 Publiek Digitaal Betalingsplatform (PDPP)
2.2.3 Naar een Europese Clearingunie
2.3 Het financieren van een door groene investeringen geleid herstel en het opzetten van een nieuw agentschap voor het beheren en financieren van de Europese Groene Transitie en Groene Energie-unie
2.3.1 Het koppelen van publieke investment banking aan kwantitatieve versoepeling door de centrale banken
2.3.2 Een Europees agentschap voor groene transitiewerken: het Hercules-netwerk
2.3.3 Groene Energie Unie en de voorgestelde pan-‐Europese Koolstofbelasting
2.3.4 Andere instrumenten ter bevordering van de Groene Transitie: Belastingkredieten en het afschaffen van de steun voor fossiele brandstoffen
2.4 Financiering van basisgoederen voor de ‘onderhouders’ van Europa in hun eigen gemeenschappen
2.4.1 Het armoedebestrijdingsprogramma
2.4.2 Het Huisvestingsprogramma
2.4.3 Het Banengarantieprogramma
2.5 Het delen van de opbrengsten van kapitaal en rijkdom en het democratiseren van de economie sfeer – een Universeel Basisdividend
2.6 Pan-Europese coördinatie van monetair, begrotings- en sociaal beleid tussen EU-‐maar niet de eurozone, de eurozone en niet-‐EU-lidstaten als voorwaarde voor handelsovereenkomsten
2.7 Versla de eurocrisis (voordat deze Europa verslaat!)
2.7.1 Beleid 1 – De rol van het publieke digitale betaalplatform (PDPP)
2.7.2 Beleid 2 – Bankprogramma per geval
2.7.3 Beleid 3 – Beperkt schuldconversieprogramma
2.7.4 Beleid 4 – Een door investeringen geleid herstel- en convergentieprogramma
2.7.5 Beleid 5 – Een noodprogramma voor sociale solidariteit om de opkomst te bestrijden van armoede
2.8 Financiering van de Europese New Deal-programma’s: The European Equity Depository
2.8.1 Financiële activa gekocht door centrale banken in de context van kwantitatief winsten uit versoepelingsoperaties die bij de EED moeten worden gestort
2.8.2 Seigniorage Winsten van de centrale bank en de gecumuleerde winsten van de ECB in Target2 te storten bij de EED
2.8.3 Dividenden van een percentage van de aandelen van elke beursintroductie van bedrijven en kapitaalverhoging die moet worden doorberekend aan de EED
2.8.4 Heffingen op de afgeleide distributie van Intellectuele Eigendomsrechten en dergelijke gemeenschappelijke kennismonopolies [Zie bijlage]
2.8.5 De pan-‐Europese successierechten
2.8.6 De pan-Europese koolstofbelasting

Sectie 3 – TIJDLIJN: BELEIDSimplementatie op zeer korte termijn
TERMIJN, DE KORTE TOT MIDDELLANGE TERMIJN, EN DE LANGE TERMIJN
3.1 De zeer korte termijn
3.2 De korte tot middellange termijn
3.3 De lange termijn

Sectie 4 – CONCLUSIE
BIJLAGEN
BIJLAGE 1 – Europa’s New Deal – welk regelgevingskader en bestuur daarvan welke financiële sector heeft Europa nodig? door Ulf Clerwall
BIJLAGE 2 – Een schets van het Publieke Digitale Betaalplatform door Yanis Varoufakis
BIJLAGE 3 – BEHEER VAN KAPITAALSTROMEN EN ONEVENWICHTIGHEDEN IN DE CONTEXT VAN DE EUROPESE NIEUWE DEAL door Ann Pettifor
BIJLAGE 4 -‐ Een stimuleringsplan om de energietransitie een impuls te geven door Thomas Porcher
BIJLAGE 5 – De visie van de Europese Groenen op wat een Europese New Deal zou moeten zijn betrekken bij door Vincent Hurkens
BIJLAGE 6 – Uitwerking van het beleid om de eurocrisis te verslaan